1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm bản ghi

Tìm kiếm bản ghi

Chức năng cho phép tìm kiếm các bản ghi ở danh sách trên AMIS CRM mobile.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để thiết lập các trường thông tin được tìm kiếm ở danh sách, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn vào thanh Tìm kiếm.

Nhập nội dung tìm kiếm. Hệ thống hiển thị các bản ghi thỏa mãn.

Cập nhật 27/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng