1. Trang chủ
  2. Giao diện danh sách (mobile)

Giao diện danh sách (mobile)

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: AMIS CRM phiên bản mobile không hỗ trợ thêm mới giao diện mà chỉ cho phép xem các giao diện đã tạo sẵn trên phiên bản web. Xem hướng dẫn tạo thêm giao diện tùy chỉnh trên web tại đây.

Trên AMIS CRM mobile:

Ở danh sách phân hệ, nhấn vào tên giao diện để hiển thị danh sách giao diện. (tại đây lấy ví dụ phân hệ Khách hàng)

Nhấn chọn giao diện để xem.

Để đánh dấu giao diện yêu thích, nhấn biểu tượng ở đầu dòng tên giao diện. Các giao diện được đánh dấu là yêu thích sẽ được liệt kê ở mục Yêu thích đầu tiên trong danh sách.

Cập nhật 24/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng