1. Trang chủ
  2. Phân công

Phân công

Trong quá trình làm việc, Quản lý cần phân công đơn hàng, khách hàng,… cho NVKD chăm sóc, chào bán hàng hóa.

Chức năng cho phép phân công bản ghi cho người dùng cụ thể trên AMIS CRM mobile (tương tự chức năng Bàn giao công việc trên bản web).

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng AMIS CRM mobile:

Ở chi tiết bản ghi Tiềm năng, Liên hệ, Cơ hội, Khách hàng, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, nhấn biểu tượng hoặc nhấn vào biểu tượng /chọn Phân công.

Nhấn vào tên Đơn vị để chọn phòng/ban của nhân viên muốn phân công.

Nếu muốn chọn phòng/ban con thuộc phòng/ban lớn thì nhấn vào biểu tượng tại cuối dòng phòng/ban lớn để hiển thị danh sách phòng/ban con.

Nhấn chọn ở ô đầu dòng phòng/ban.

Ở danh sách nhân viên của phòng/ban vừa chọn, nhấn chọn nhân viên được phân công bản ghi.

Hệ thống thông báo bàn giao công việc thành công.

Cập nhật 24/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng