1. Trang chủ
  2. Chỉ đường

Chỉ đường

Khi đi thị trường gặp khách hàng, NVKD có nhu cầu xem địa chỉ của khách hàng đó trên bản đồ để xác định địa điểm và sắp xếp lộ trình di chuyển.

Chức năng hỗ trợ người dùng xem nhanh địa chỉ của khách hàng trên bản đồ để NVKD thuận tiện khi đi thị trường.

Hướng dẫn thực hiện

Trên ứng dụng AMIS CRM mobile:

Ở chi tiết bản ghi, nhấn biểu tượng hoặc vào biểu tượng /chọn Chỉ đường.

Chọn xem theo Địa chỉ hóa đơn hoặc Địa chỉ giao hàng.

Hệ thống tự động chuyển sang ứng dụng Bản đồ của thiết bị di động và hiển thị địa chỉ của khách hàng trên bản đồ.

Cập nhật 24/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng