1. Trang chủ
  2. Lọc bản ghi

Lọc bản ghi

Chức năng cho phép lọc các bản ghi ở danh sách theo điều kiện trên ứng dụng AMIS CRM mobile.

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập các trường thông tin được lọc ở danh sách, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng để lọc.

Nhấn vào dòng chứa trường thông tin muốn lọc. Sau đó chọn các điều kiện và nhấn Xong.

(Có thể lọc cùng lúc nhiều trường thông tin)

Nhấn Áp dụng để hệ thống thực hiện lọc.

Cập nhật 27/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng