1. Trang chủ
  2. Thay đổi thứ tự hiển thị các chức năng trong chi tiết bản ghi

Thay đổi thứ tự hiển thị các chức năng trong chi tiết bản ghi

Trong chi tiết bản ghi của AMIS CRM có nhiều chức năng (gọi điện, nhắn tin, sinh đơn hàng,…). Mỗi người dùng lại có nhu cầu sử dụng các chức năng theo mức độ ưu tiên khác nhau.

Ứng dụng cho phép thay đổi thứ tự hiển thị các chức năng trong chi tiết bản ghi tùy theo mong muốn của người dùng.

Hướng dẫn chi tiết

Trên ứng dụng AMIS CRM mobile: Ở chi tiết bản ghi, nhấn biểu tượng .

Chọn Thay đổi thứ tự hiển thị.

Nhấn giữ và kéo biểu tượng ở cuối dòng để di chuyển chức năng đến vị trí mong muốn.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 22/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng