1. Trang chủ
  2. Tháng 03/2021

Tháng 03/2021

R10 (Ngày phát hành: 4/3/2021)

Xem toàn bộ tính năng mới của phiên bản R10: Tại đây.

Tính năng mới nổi bật của phiên bản R10:

R11 (Ngày phát hành: 13/3/2021)

Xem toàn bộ tính năng mới của phiên bản R11: Tại đây.

Tính năng mới nổi bật của phiên bản R11:

R12 (Ngày phát hành: 27/03/2021)

Xem toàn bộ tính năng mới của phiên bản R12: Tại đây.

Cập nhật 14/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận

icon messenger