1. Trang chủ
  2. Loại khách hàng

Loại khách hàng

Phân hệ Loại khách hàng dùng để quản lý các nhóm Khách hàng của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, vào phân hệ Loại khách hàng.

1. Thêm mới Loại khách hàng

AMIS CRM cho phép tạo Loại khách hàng bằng nhiều cách khác nhau:

1.1. Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Loại khách hàng

Chức năng cho phép nhập thông tin đối thủ vào phần mềm AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Ở phân hệ Loại khách hàng, nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của loại khách hàng.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2. Nhân bản từ Loại khách hàng có sẵn

Chức năng cho phép thêm mới Loại khách hàng bằng cách nhân bản từ thông tin Loại khách hàng đã có trên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết bản ghi Loại khách hàng, nhấn biểu tượng và chọn Nhân bản.

Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên giao diện nhân bản Loại khách hàng. Nhấn Lưu.

1.3. Nhập khẩu Loại khách hàng

AMIS CRM cho phép thêm hàng loạt dữ liệu khi có tệp danh sách Loại khách hàng có đuôi xls, xlsx, ods, csv, vcf.

Hướng dẫn thực hiện

Ở phân hệ Loại khách hàng, nhấn Nhập khẩu.

Xem hướng dẫn chi tiết thao tác nhập khẩu tại đây.

2. Quản lý thông tin Loại khách hàng

Cho phép quản lý thông tin Loại khách hàng trên phần mềm AMIS CRM.

2.1. Danh sách Loại khách hàng

2.1.1. Bộ lọc Loại khách hàng

Chức năng cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin ở bộ lọc để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Sửa thông tin Loại khách hàng

Chức năng cho phép sửa lại thông tin Loại khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách để sửa thông tin Loại khách hàng:

  • Cách 1

Ở màn hình danh sách phân hệ Loại khách hàng, di chuột vào dòng bản ghi và nhấn biểu tượng

Sửa lại thông tin loại khách hàng. Nhấn Lưu để hoàn thành.

  • Cách 2

Ở chi tiết bản ghi Loại khách hàng, nhấn Sửa.

Sửa lại thông tin loại khách hàng. Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.3. Chức năng hàng loạt

Ở phân hệ Loại khách hàng, nhấn biểu tượng  để hiển thị các chức năng:

  • Xuất khẩu toàn bộ: Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ bản ghi trên phân hệ Loại khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Thùng rác: Chức năng cho phép truy cập vào thùng rác để xem các bản ghi đã xóa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.4. Chức năng trên màn hình danh sách

Ở phân hệ Loại khách hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn chức năng:

  • Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất khẩu các bản ghi được chọn trên phân hệ Loại khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Xóa: Chức năng cho phép xóa bản ghi loại khách hàng đã chọn.

2.2. Chi tiết thông tin Loại khách hàng

Tại chi tiết bản ghi hiển thị các thông tin của Loại khách hàng.

Nhấn biểu tượng  để hiển thị các chức năng.

  • Nhân bản: Chức năng cho phép nhân bản bản ghi Loại khách hàng sang bản ghi mới. Xem hướng dẫn tại mục 1.2.
  • Nhật ký: Chức năng cho phép xem lại nhật ký các hành động thay đổi của bản ghi. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.
  • Xóa: Chức năng cho phép xóa bản ghi loại khách hàng đang xem.
Cập nhật 11/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng