8. Hoá đơn

Phân hệ Hóa đơn giúp quản lý mọi hoạt động liên quan đến các hóa đơn mà NVKD đã đề nghị xuất. Cụ thể như sau:

Thêm mới Hoá đơn

Cho phép ghi nhận thông tin hóa đơn.

Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Hóa đơn

Vào phân hệ Hóa đơn, nhấn.

Khai báo các thông tin của hóa đơn:

Thông tin chung

Thông tin bổ sung

Thông tin hàng hóa

Nhấnvà chọn các hàng hóa cần thêm vào Đề nghị xuất hóa đơn.

Nhấn Đồng ý. Nhập các thông tin Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáTỷ lệ chiết khấu, Thuế suất. Chương trình sẽ tự động tính Thành tiềnTiền chiết khấuTiền thuế và Tổng tiền của các hàng hóa.

Bảng Thông tin hàng hóa

 • Cho phép sao chép thông tin Kho, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu, Tiền chiết khấu, Thuế suất, Đơn giá sau thuế của hàng hóa xuống dòng dưới.
  • Trên bảng Thông tin hàng hóa, chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng bên dưới => Chọn các cột sao chép dữ liệu => Sao chép
  • Lưu ý : Nếu bật Hiển thị đơn giá sau thuế thì sẽ hiển thị trường Đơn giá sau thuế để sao chép thông tin xuống dòng dưới

Thông tin mô tả

Nhấn Cất.

Nhân bản Hóa đơn

Trên danh sách bản ghi, chọn đề nghị xuất hóa đơn tương ứng để nhân bản.

 Nhấn, chọn Nhân bản.

 Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản đề nghị xuất hóa đơn.

 Nhấn Cất.

Quản lý Hoá đơn

Danh sách Hóa đơn

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Hóa đơn trên ứng dụng AMIS CRM.

Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bộ lọc Hóa đơn

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chức năng hàng loạt

1. Tại phân hệ Hóa đơn, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị các chức năng hàng loạt như Bàn giao công việc, Xóa hàng loạtCập nhật hàng loạtQuản lý thẻ,… Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

2. Nhập khẩu: Cho phép nhập khẩu dữ liệu có sẵn vào phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

Chức năng cho từng bản ghi

1. Nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Danh sách Hóa đơn.

2. Tích chọn bản ghi, chương trình sẽ hiển thị thêm các chức năng.

Gắn Thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Hóa đơn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Nhấn vào biểu tượng  sẽ hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng tại đây.

4. Nhấn vào Tiêu đề cột để Sắp xếp danh sách.

5. Di chuột tới vào bản ghi sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi , nhấn biểu tượng 

Chi tiết bản ghi Hóa đơn

1. Nhấn đúp chuột vào dòng bản ghi để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2. Nhấn vào tính năng mở rộng, nhấn biểu tượng  để hiển thị thêm các chức năng khác. Xem hướng dẫn thực hiện từng chức năng tại đây.

3. Bảng Thông tin hàng hóa xuất hóa đơn

 • Cho phép gộp hàng hóa : khi gộp hàng hóa, tên hàng hóa tại bảng hàng hóa xuất hóa đơn lấy lên theo trường Tên hàng hóa gộp trong danh mục
 • Ví dụ : Tạo mới hóa đơn, trong Bảng thông tin hàng hóa có 2 hàng hóa
  • Hàng hóa 1 : Mã hàng hóa : HH01, Tên hàng hóa : Máy tính Dell , Mã hàng hóa gộp : HH02 , Tên hàng hóa gộp : Máy tính
  • Hàng hóa 2 : Mã hàng hóa : HH02, Tên hàng hóa : Máy tính
  • Xem chi tiết hóa đơn, bảng Thông tin hàng hóa xuất hóa đơn hiển thị 1 dòng hàng hóa với Mã hàng hóa : HH02, Tên hàng hóa : Máy tính

4. Mục Thông tin địa chỉ

 • Vào chi tiết hóa đơn => Hiển thị mục Thông tin địa chỉ
 • Vào chỉnh sửa hóa đơn => Hiển thị mục Thông tin địa chỉ
 • Phân hệ đơn hàng => Chọn đơn hàng có thông tin khách hàng => sinh 1/ sinh hàng loạt hóa đơn => Cất
  • Trường Thông tin địa chỉ của Hóa đơn lấy ngầm định từ trường Thông tin địa chỉ hóa đơn của khách hàng tương ứng

5. Trường hợp muốn Thu hồi đề nghị xuất hóa đơn thì người dùng chọn chức năng Thu hồi ĐNX hóa đơn.

 • Lưu ý: Chỉ có thể Thu hồi đề nghị xuất hóa đơn trong trường hợp hóa đơn đã được Đề nghị ghi (các hóa đơn chưa Đề nghị ghi thì không Thu hồi được đề nghị xuất hóa đơn).

Danh sách liên quan

Tại giao diện “Chi tiết bản ghi”, trong phần Danh sách liên quan:

 • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
 • Có thể thêm các mục mới vào danh sách liên quan hiện có bằng cách nhấn vào biểu tượng  xuất hiện khi bạn di chuột qua tên Danh sách liên quan.
 • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng  bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

Lịch sử giao dịch

Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi đối với bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 29/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger