1. Trang chủ
  2. Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh thực hiện kế hoạch doanh số của mình thông qua nhiều công việc khác nhau. Bắt đầu từ việc chăm sóc các Tiềm năng, chăm sóc các Cơ hội, chuyển đổi các Cơ hội thành Đơn hàng.

Bước 1: Chăm sóc Tiềm năng

Doanh nghiệp qua quá trình marketing sẽ ghi nhận được số lượng khách hàng tiềm năng lớn. Nhân viên kinh doanh phải thực hiện các công việc chăm sóc tiềm năng để sàng lọc, gia tăng chất lượng.

Quá trình chuyển đổi tiềm năng

Trong phân hệ Tiềm năng, NVKD có thể thực hiện chăm sóc tiềm năng thông qua các công cụ như gọi điện, gửi email,… Sau khi hoàn thành chăm sóc, có thể chuyển đổi Tiềm năng thành các cơ hội kinh doanh để chăm sóc tiếp, hoặc chuyển đổi thành liên hệ/khách hàng để lưu trên hệ thống. Chi tiết Tại đây

Bước 2: Chăm sóc cơ hội

Tất cả cơ hội kinh doanh phải trải qua một Quy trình bán hàng hoàn chỉnh. Mỗi doanh nghiệp sẽ có quy trình bán hàng riêng phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng của mình.

Sơ đồ quy trình bán hàng cơ bản của doanh nghiệp

Để chăm sóc cơ hội, một quy trình bán hàng cần phải được thiết lập. Chi tiết Tại đây

Các bước chăm sóc cụ thể cơ hội để trở thành khách hàng chính thức được hướng dẫn chi tiết Tại đây

Sau khi cơ hội được chăm sóc thành công, cơ hội có thể được chuyển đổi thành Báo giá hoặc Đơn hàng.

Bước 3: Chốt đơn hàng/hợp đồng

Đến bước này, nhân viên kinh doanh thực hiện gửi báo giá cho khách hàng. Chi tiết các bước thực hiện với phân hệ Báo giá: Tại đây

Sau khi khách hàng quyết định mua sản phẩm, nhân viên kinh doanh tạo đơn hàng để quản lý hoạt động kinh doanh. Chi tiết các bước thực hiện với phân hệ Đơn hàng: Tại đây

 

Cập nhật 01/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng