1. Trang chủ
  2. Kết nối

Kết nối

AMIS CRM kết nối với các phần mềm khác để đồng bộ thông tin kinh doanh trong doanh nghiệp.

  1. Omnichanel (Haravan)
  2. Thương mại điện tử
  3. Đơn vị vận chuyển
  4. WebForms
  5. API
Cập nhật 18/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng