1. Trang chủ
  2. Kết nối

Kết nối

AMIS CRM kết nối với các phần mềm khác để đồng bộ thông tin kinh doanh trong doanh nghiệp.

  1. AMIS.VN – Kế toán
  2. aiMarketing
  3. Omnichanel (Haravan)
  4. AMIS Công việc
Cập nhật 17/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng