1. Trang chủ
  2. Kết nối với Đơn vị vận chuyển

Kết nối với Đơn vị vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước là các hoạt động vận tải hàng hóa từ nơi sản xuất, lưu trữ hoặc bán hàng tới các địa điểm khác trong cùng quốc gia.

AMIS CRM kết nối với các Đơn vị vận chuyển để theo dõi thông tin giao hàng cho đơn hàng trên AMIS CRM.

  1. Viettel Post
  2. Giao hàng tiết kiệm (Tính năng đang phát triển)
  3. Vietnam Post (Tính năng đang phát triển)
  4. Giao hàng nhanh (Tính năng đang phát triển)
  5. J & T Express (Tính năng đang phát triển)
Cập nhật 22/07/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng