API

Cổng API để các phần mềm khác kết nối với AMIS CRM.

1. Hướng dẫn thực hiện

Chỉ người dùng có quyền Thiết lập API mới sử dụng được tính năng này.

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Dành cho nhà phát triển\API.

Người dùng khai báo thông tin AppID: là tên của nhà phát triển (bao gồm các ký tự a-z, A-Z, số)

Nhấn Kết nối để kết nối AMIS CRM với hệ thống, website khác.

Sau khi kết nối thành công trên CRM, đối tác thực hiện lấy dữ liệu từ CRM theo 2 bước:

Xem Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết tại đây.

Bước 1: Đăng nhập để lấy Token

API thực hiện cấp thông tin Token để xác thực request hợp lệ cho khi thực hiện gửi, lấy dữ liệu từ hệ thống CRM.

Cấu hình kết nối:

  • “client_id”: AppID
  • “client_secret”: Mã bảo mật

Token được sinh ra sau khi kết nối thành công.

Bước 2: Gọi request lấy dữ liệu và cập nhật dữ liệu từ CRM

  • Thông tin cấu hình cần thiết: Authorization là giá trị truyền vào header của các request.

Cấu trúc như sau: Authorization: Bearer + Token (sinh ở bước 1)

  • Sau đó, thực hiện lấy dữ liệu theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

2. Lưu ý:

  • Chỉ hỗ trợ lấy thông tin từ AMIS CRM, không cập nhật vào AMIS CRM các dữ liệu: Nhân viên, Cơ cấu tổ chức, Vật tư hàng hóa, Tồn kho, Công nợ khách hàng
  • Hỗ trợ Thêm/Cập nhật 2 chiều AMIS CRM với ứng dụng bên ngoài các dữ liệu: Khách hàng, Đơn hàng
  • Trường hợp khách hàng có những yêu cầu kết nối API khác, anh chị vui lòng liên hệ với MISA để được hỗ trợ. Để MISA có thể hỗ trợ nhanh chóng, anh chị vui lòng mô tả chi tiết nhu cầu theo mẫu tại đây.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

 

Cập nhật 21/03/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng