1. Trang chủ
  2. Kênh bán hàng

Kênh bán hàng

Phần mềm AMIS CRM kết nối với các kênh bán hàng để NVKD liên lạc với khách hàng.

Cập nhật 21/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng