1. Trang chủ
 2. Dự án bán hàng

Dự án bán hàng

Phân hệ Dự án bán hàng của AMIS CRM cho phép người dùng quản lý danh sách các dự án bán hàng. Từ đó đội ngũ bán hàng có thể xem số lượng dự án liên quan đến khách hàng và theo dõi tiến trình của họ để đưa ra quyết định đúng đắn hơn, đồng thời cung cấp cho người quản lý dự án thông tin khách hàng cần thiết để làm việc tốt hơn.

1. Thêm mới Dự án bán hàng

 • Dễ dàng tạo các dự án bán hàng cho các nhóm khách hàng, giúp quản lý và thống kê tình hình bán hàng theo từng dự án.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Chọn phân hệ Dự án bán hàng, tại màn hình danh sách nhấn Thêm để thêm Dự án bán hàng.

Trên giao diện Thêm Dự án bán hàng Khai báo thông tin Dự án bán hàng.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2. Nhân bản Dự án bán hàng

Tại chi tiết bản ghi Dự án bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm và chọn Nhân bản.

Tại màn hình Nhân bản Dự án bán hàng, chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3. Danh sách Dự án bán hàng

Giúp quản lý tổng quan và theo dõi danh sách Dự án bán hàng trên ứng dụng AMIS CRM. Giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện về các hoạt động trong dự án:

 • Quản lý tất cả các dự án theo cá nhân, phòng ban hay công ty tập trung trên một màn hình
 • Xem nhanh tổng quan thực trạng của dự án: Mã dự án, tên dự án, chủ dự án, loại dự án,..

3.1. Bộ lọc Dự án bán hàng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3.2. Chức năng Sửa bản ghi 

 • Tính năng cho phép người dùng sửa các thông tin của Dự án bán hàng.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Dự án bán hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi. Sau nhấn vào biểu tượng chiếc bút.

Tại màn hình chi tiết Sửa Dự án bán hàng, sửa lại các thông tin bản ghi.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.3. Chức năng hàng loạt trên phân hệ Dự bán bán hàng

3.3.1. In

 • Tính năng cho phép in danh sách Dự án bán hàng.
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Dự án bán hàng, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn In.

Tại màn hình Dự án bán hàng – In nhấn In để hệ thống thực hiện in danh sách Dự án bán hàng trên AMIS CRM.

3.3.2. Xuất khẩu toàn bộ

 • Tính năng cho phép xuất khẩu toàn bộ Dự án bán hàng.
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Dự án bán hàng, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Xuất khẩu toàn bộ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3.3.3. Thùng rác

 • Tính năng cho phép hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM của bạn 
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Dự án bán hàng, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Thùng rác.

Sau khi bản ghi bị xóa, chúng sẽ được lưu trữ trong thùng rác 60 ngày. Sau đó chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn. Chỉ người dùng có vai trò Quản trị hệ thống mới có quyền xóa bản ghi trong thùng rác. Người dùng không phải Quản trị hệ thống có thể khôi phục bản ghi của chính họ từ thùng rác. Tùy thuộc vào quyền của họ, họ cũng có thể khôi phục bản ghi của người dùng khác.

Nhấn Xóa/Khôi phục để hoàn thành.

3.4. Chức năng cho từng bản ghi

3.4.1. Xuất khẩu

 • Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi đã chọn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi và chọn Xuất khẩu.

Phần mềm tự động tải về file excel danh sách các bản ghi được chọn.

3.4.2. Xóa

 • Tính năng cho phép xóa bản ghi được chọn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách, tích chọn một hoặc nhiều bản ghi và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4. Chi tiết bản ghi Dự án bán hàng

4.1. Sửa

 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của bản ghi.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Dự án bán hàng, chọn Sửa.

Tại màn hình Sửa Dự án bán hàng, sửa lại các thông tin bản ghi.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

4.2. Nhân bản

 • Tính năng cho phép sao chép các dữ liệu giống với bản ghi trước đó.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Dự án bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng   và chọn Nhân bản.

Tại màn hình Nhân bản Dự án bán hàng, chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

4.3. Gửi phê duyệt

 • Tính năng cho phép NVKD Dự án bán hàng cho bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Dự án bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng   và chọn Gửi phê duyệt.

Để sử dụng tính năng này cần thiết lập quy trình phê duyệt. Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt.  Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.

4.4. Xóa

 • Tính năng cho phép xóa Dự án bán hàng đã chọn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi Dự án bán hàng, hãy nhấp vào biểu tượng   và chọn Xóa.

Tại màn hình Xóa Dự án bán hàng, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

Cập nhật 27/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng