1. Trang chủ
  2. Ao cơ hội

Ao cơ hội

Doanh nghiệp thường có nhiều nơi để khách hàng tiếp cận, tìm hiểu sản phẩm như website doanh nghiệp, mạng xã hội, tổng đài, hoặc bất kỳ nhân viên nào trong doanh nghiệp,… Từ các nguồn này, Khách hàng để lại thông tin để nhận tư vấn.

Ao cơ hội là nơi lưu trữ các thông tin liên hệ quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có khả năng cao trở thành một cơ hội bán hàng. Từ kho thông tin này, bộ phận điều phối/Kinh doanh sẽ liên hệ để thực hiện chăm sóc/chào bán hàng.

1. Thêm mới Ao cơ hội

1.1. Nhập trực tiếp thông tin

Vào phân hệ Ao cơ hội, tại màn hình danh sách nhấn Thêm ở góc phải màn hình để thêm Ao cơ hội.

Trên giao diện Thêm cơ hội trong Ao,  khai báo các thông tin của Ao cơ hội.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2. Lấy thông tin từ Webforms trên website về AMIS CRM

Webforms giúp doanh nghiệp tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng và có thể tích hợp form này vào website bán hàng của doanh nghiệp. Khi đó, khách hàng vào website để tìm hiểu sản phẩm và đăng kí thông tin vào Webforms thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy về AMIS CRM.

Doanh nghiệp thiết lập sử dụng Webform đẩy thông tin về Ao cơ hội. Để thiết lập Webform, xem chi tiết xem tại đây.

2. Quản lý Ao cơ hội

2.1. Danh sách Ao cơ hội

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Ao cơ hội trên AMIS CRM.

2.1.1 Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Bộ lọc Ao cơ hội

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.3. Nội dung trao đổi

Cho phép các người dùng nhập các nội dung trao đổi về Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, nhấn vào dòng chứa bản ghi để xem Nội dung trao đổi của bản ghi đó.

Nhập nội dung muốn trao đổi vào ô soạn thảo. Nhấn Enter để hoàn thành.

2.1.4. Sửa thông tin Ao cơ hội

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Chỉ có thể sửa các bản ghi Ao cơ hội có tình trạng không phải là Đã sinh cơ hội hoặc Không phải là cơ hội.

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, di chuột vào dòng bản ghi và nhấn biểu tượng

Tại màn hình chi tiết Sửa cơ hội trong ao, sửa lại các thông tin.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.5. Chăm sóc Ao cơ hội

Giao diện chăm sóc Ao cơ hội giúp NVKD dễ dàng, thuận tiện trong việc thực hiện chăm sóc Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Ao cơ hội, sau đó nhấn vào biểu tượng 

Chăm sóc.

Thông tin bên tay trái hiển thị Danh sách Cơ hội. Tại đây, người dùng có thể thiết lập bộ lọc hoặc sắp xếp danh sách của Ao cơ hội.

Khi chọn bản ghi Ao cơ hội để chăm sóc, chương trình hiển thị thông tin chi tiết của Cơ hội đó:

  • Thông tin Nội dung trao đổi: giúp người dùng nhanh chóng biết được thông tin Nội dung trao đổi trước đó của Cơ hội trước khi thực hiện liên hệ, trao đổi với khách hàng.
  • Thông tin chính giữa là thông tin chi tiết của Cơ hội như Thông tin chung, Thông tin địa chỉ,…

2.2. Các tính năng cho bản ghi Ao cơ hội

2.2.1. Phân công

Cho phép phân công người dùng xử lý Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Không phân công được bản ghi Ao cơ hội có tình trạng là Đã sinh cơ hội.

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn các bản ghi và nhấn Phân công.

Tại màn hình Chọn người xử lý, chọn người xử lý mong muốn (nhấn vào biểu tượng để chọn cơ cấu tổ chức).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2.2. Chuyển tình trạng

Cho phép người dùng chuyển tình trạng của Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn các bản ghi có cùng tình trạng. Sau đó nhấn Chuyển tình trạng.

Tại màn hình Chuyển tình trạng, chọn tình trạng muốn chuyển.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2.3. Chuyển NVKD xử lý

Trong quá trình liên hệ với Ao cơ hội, nếu phát sinh khách hàng quan tâm thì thực hiện Chuyển NVKD xử lý.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãn điều kiện:

  • Tình trạng Ao cơ hôi là Chưa xử lý, Đang xử lý, Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.
  • Người dùng phải có quyền Sửa, Bàn giao công việc đối với Ao cơ hội.

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn các bản ghi và nhấn Chuyển NVKD xử lý.

Giao diện Chọn người xử lý hiển thị, người dùng chọn Cơ cấu tổ chức và tích chọn Người xử lý.

Nhấn Đồng ý để chuyển xử lý.

Lưu ý: Khi Chuyển NVKD xử lý thì người dùng cần chuyển tình trạng Ao cơ hội về Đã chuyển NVKD.

2.2.4. Xuất khẩu

Cho phép xuất dữ liệu từ phân hệ Ao cơ hội trên AMIS CRM ra file định dạng xlsx.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn các bản ghi và nhấn Xuất khẩu.

Phần mềm tự động tải về file excel danh sách các bản ghi Ao cơ hội được chọn.

2.2.5. Nhận xử lý

Khi khách hàng để lại thông tin trên Webform tại các website của Doanh nghiệp hoặc các bộ phận khác trong công ty chuyển thông tin cơ hội bán hàng, các thông tin cơ hội sẽ chuyển về Ao cơ hội. Quản lý sẽ phân công cho NVKD xử lý. NVKD tiếp nhận thông tin của Khách hàng và thực hiện liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin. Sau khi liên hệ, NVKD xác định được đây là cơ hội bán hàng thì NVKD có thể thực hiện ghi nhận vào thông tin Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội để tiến hành chăm sóc bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Tính năng này chỉ thực hiện được với 1 bản ghi. Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãi điều kiện:

– Tình trạng bản ghi là Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.

– Người dùng phải có quyền Sửa Ao cơ hội.

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn bản ghi và nhấn Nhận xử lý.

Chọn nhận xử lý Ao cơ hội thành Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Tại màn hình nhận xử lý ao cơ hội thành Liên hệ/Khách hàng cá nhân, khai báo thông tin. 

Nhấn Nhận xử lý để hoàn thành.

2.2.6. Hủy ao cơ hội

Trong quá trình liên hệ với thông tin Ao cơ hội, nếu khách hàng không có nhu cầu hay không quan tâm đến sản phẩm thì NVKD chuyển tình trạng Ao cơ hội thành hủy.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Ao cơ hội, tích chọn các bản ghi. Sau đó nhấn vào biểu tượng , chọn Hủy ao cơ hội.

Chọn lý do hủy ao cơ hội.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Khi hủy Ao cơ hội thành công thì bản ghi Ao cơ hội được chuyển sang tình trạng Không phải cơ hội.

2.3. Thao tác với chi tiết bản ghi Ao cơ hội

2.3.1. Phân công

Cho phép phân công người dùng xử lý Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Không phân công được bản ghi Ao cơ hội có tình trạng là Đã sinh cơ hội.

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, chọn Phân công

Tại màn hình Chọn người xử lý, tích chọn người xử lý mong muốn (nhấn vào biểu tượng để chọn cơ cấu tổ chức).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3.2. Nhận xử lý

Khi khách hàng để lại thông tin trên Webform tại các website của Doanh nghiệp hoặc các bộ phận khác trong công ty chuyển thông tin cơ hội bán hàng, các thông tin cơ hội sẽ chuyển về Ao cơ hội. Quản lý sẽ phân công cho NVKD xử lý. NVKD tiếp nhận thông tin của Khách hàng và thực hiện liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin. Sau khi liên hệ, NVKD xác định được đây là cơ hội bán hàng thì NVKD có thể thực hiện ghi nhận vào thông tin Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội để tiến hành chăm sóc bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãi điều kiện:

Tình trạng bản ghi là Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.

Người dùng phải có quyền Sửa Ao cơ hội.

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, nhấn Nhận xử lý.

Tích chọn chuyển đổi Ao cơ hội thành Liên hệ/Khách hàng cá nhân. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Tại màn hình nhận xử lý ao cơ hội thành Liên hệ/Khách hàng cá nhân, khai báo thông tin. 

Nhấn Nhận xử lý để hoàn thành.

Khi người dùng thực hiện chức năng Nhận xử lý, các Nội dung trao đổi trong Ao cơ hội sẽ tự động hiển thị trong Ghi chú của Khách hàng và Liên hệ được thêm mới/cập nhật.

  • Nếu thêm mới/cập nhật cả Khách hàng và Liên hệ thì Nội dung trao đổi được chuyển sang Ghi chú của Khách hàng
  • Nếu chỉ thêm mới/cập nhật Liên hệ thì Nội dung trao đổi được chuyển sang Ghi chú của Liên hệ

2.3.3. Chuyển tình trạng

Cho phép người dùng chuyển trạng thái của Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, chọn Chuyển tình trạng

Chọn tình trạng muốn chuyển.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3.4. Chuyển NVKD xử lý

Trong quá trình liên hệ với thông tin Ao cơ hội, nếu phát sinh khách hàng quan tâm thì thực hiện Chuyển NVKD xử lý.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãn điều kiện:

  • Tình trạng Ao cơ hội là Chưa xử lý, Đang xử lý, Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.
  • Người dùng phải có quyền Sửa, Bàn giao công việc đối với Ao cơ hội.

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, nhấn Chuyển NVKD xử lý.

Tại màn hình Chọn người xử lý, tìm kiếm và chọn người dùng mong muốn (nhấn vào biểu tượng để chọn cơ cấu tổ chức).

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.3.5. Gửi phê duyệt

Tính năng cho phép người dùng gửi phê duyệt bản ghi cho quản lý có thể phê duyệt Ao cơ hội bạn đang chăm sóc. Để thực hiện chức năng này người dùng phải thiết lập quy trình phê duyệt thích hợp, xem hướng dẫn thiết lập phê duyệt tại đây.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, nhấn Gửi phê duyệt.

Hệ thống sẽ tự động gửi phê duyệt đến người được thiết lập quyền phê duyệt.

2.3.6. Hủy ao cơ hội

Trong quá trình liên hệ với thông tin Ao cơ hội, nếu khách hàng không có nhu cầu hay không quan tâm đến sản phẩm thì NKVD chuyển tình trạng Ao cơ hội thành hủy.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, nhấn Hủy ao cơ hội.

Tại màn hình Hủy ao cơ hội, chọn lý do hủy ao cơ hội.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.3.7. Sửa

Cho phép người dùng sửa lại thông tin Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi Ao cơ hội, chọn Sửa.

Tại màn hình Sửa cơ hội trong ao, sửa lại thông tin cần thiết

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 05/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng