1. Trang chủ
  2. AMIS aiMarketing

AMIS aiMarketing

Cho phép kết nối với AMIS aiMarketing để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và chuyển về hệ thống AMIS Bán hàng lưu trữ.

1 Thiết lập kết nối

Lưu ý: Trước khi thiết lập AMIS aiMarketing, bạn cần kích hoạt Misa ID và có quyền admin trên hệ thống. Nếu chưa kích hoạt Misa ID, bạn kích hoạt tại đây.

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối/Marketing.

Người dùng thực hiện kết nối và chọn phân hệ đồng bộ dữ liệu từ AMIS aiMarketing sang AMIS Bán hàng tại phần mềm AMIS aiMarketing. Link hướng dẫn: Tại đây

Sau khi kết nối thành công, trên AMIS Bán hàng hiển thị tình trạng Đã kết nối.

2. Thiết lập đồng bộ dữ liệu

Nhấn vào aiMarketing. Sau đó, nhấn Cập nhật để thay đổi thiết lập đồng bộ dữ liệu.

Chọn phân hệ (Nếu phân hệ có nhiều hơn 1 bố cục thì chọn thêm bố cục).

Chọn các trường thông tin trong phân hệ để ghép từ aiMarketing sang AMIS Bán hàng.

Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.

Lưu ý: Anh chị thiết lập ghép trường thông tin từng phân hệ, sau đó mới nhấn Lưu thì hệ thống mới lưu được thiết lập đồng bộ của cả 2 phân hệ.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?