1. Trang chủ
  2. Kết nối với Zalo Official Account

Kết nối với Zalo Official Account

(Chỉ dành cho các gói thuê bao Professional, Enterprise)

1. Thiết lập kết nối Zalo OA

Cho phép thiết lập kết nối với Zalo để nhân viên kinh doanh có thể chat trực tiếp với khách hàng trên phần mềm.

Lưu ý:

  • Trên AMIS CRM chỉ hiển thị được các tin nhắn phát sinh kể từ sau thời điểm thực hiện kết nối thành công. Các tin nhắn trước đó thì sẽ không hiển thị được.
  • Trước khi thiết lập, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Zalo để đăng ký tạo tài khoản.
  • Hiện AMIS CRM chỉ thực hiện kết nối với tài khoản Zalo Offical.
  • Từ ngày 01/08/2022, CRM chỉ có thể kết nối với Zalo OA có gói cước Nâng cao/Premium. Những OA đang sử dụng hệ thống Open API, ứng dụng thứ 3 (CRM, Nhanh.vn, Pancake, Doopage, …) hoặc ZNS Template API của Zalo Official Account cần mua Gói dịch vụ để tiếp tục sử dụng do Zalo triển khai thu phí. Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kênh bán hàng\Mạng xã hội.

Nhấn Kết nối tài khoản và chọn Zalo. Sau đó, đăng nhập với tài khoản Offical account đã tạo từ trước.

Trong trường hợp bạn có từ 2 tài khoản Zalo trở lên, chọn 1 tài khoản cần kết nối. Sau đó, nhấn Cho phép.

Sau khi thiết lập thành công, bạn có thể chat với khách hàng trực tiếp từ phần mềm.

Lưu ý: Nếu phần mềm hiển thị thông báo lỗi như hình dưới đây, người dùng kiểm tra lại xem tài khoản Zalo đã đăng ký Zalo Offical chưa.

2. Sử dụng Zalo trực tiếp trên phần mềm

Cho phép nhân viên kinh doanh chat với khách hàng trực tiếp từ phần mềm nhằm chăm sóc khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: Nếu khách hàng chưa quan tâm trang Zalo OA của doanh nghiệp nhắn tin thì CRM sẽ không nhận được tin nhắn do Zalo chưa hỗ trợ đẩy các thông tin cho các phần mềm bên thứ 3.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Mạng xã hội.

Trong quá trình chat với khách hàng, nếu bạn nhận thấy đây là khách hàng tiềm năng, bạn nhấn vào Thêm liên hệ để thêm khách hàng vào phân hệ Tiềm năng hoặc Liên hệ.

Giao diện Thêm vào CRM hiển thị, bạn khai báo các trường thông tin, sau đó nhấn Lưu.

Để xem thông tin khách hàng, bạn chọn mục Thông tin.

AMIS CRM cho phép gắn thẻ vào tin nhắn để phân loại khi nhắn tin trên mạng xã hội từ CRM cho khách hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 08/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng