1. Trang chủ
  2. Kết nối MISA

Kết nối MISA

AMIS CRM kết nối với các phần mềm khác trong MISA để đồng bộ thông tin kinh doanh trong doanh nghiệp.

1. AMIS.VN – Kế toán

2. AMIS aiMarketing

3. AMIS WeSign

4. AMIS Quy trình – Mua hàng

Cập nhật 18/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng