1. Trang chủ
  2. Kết nối với AMIS aiMarketing

Kết nối với AMIS aiMarketing

Cho phép kết nối với AMIS aiMarketing để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, thực hiện các chiến dịch gửi Email Marketing và chuyển về hệ thống AMIS CRM lưu trữ.

1. Đối với phiên bản AMIS Platform

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Đối với phiên bản AMIS.VN V2

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/01/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng