1. Trang chủ
 2. Chương trình trả thưởng

Chương trình trả thưởng

Doanh nghiệp bán hàng cho hệ thống nhà phân phối, đại lý thường triển khai chương trình trả thưởng khi mua tích lũy đủ số lượng/giá trị của hàng hóa, đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tặng thưởng (thưởng tiền, quà tặng,…) vào cuối kỳ để thúc đẩy doanh số.

Phần mềm AMIS Khuyến mại dùng để quản lý các chương trình trả thưởng trong doanh nghiệp.

Mời Anh/Chị xem video giới thiệu dưới đây.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Chương trình trả thưởng

Trên AMIS Khuyến mại, ở tab Trả trưởng, nhấn Thêm và chọn 1 trong các loại trả thưởng.

Khai báo các thông tin chung về chương trình trả thưởng.

Lựa chọn các thông tin điều kiện của đơn hàng trong chương trình trả thưởng.

Tại mục Thông tin trả thưởng, tùy theo loại trả thưởng được chọn mà khai báo các thông tin khác nhau (các thông tin trả thưởng này được áp dụng khi khách hàng đạt đủ điều kiện):

(Anh/Chị nhấn vào tên loại trả thưởng để xem hướng dẫn chi tiết)

Mua hàng hóa – Đạt giá trị – Chiết khấu tiền


Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
Số tiền trả thưởng: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình trả thưởng
Mua hàng hóa – Đạt giá trị – Chiết khấu %


Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
% chiết khấu: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình trả thưởng
Mua hàng hóa – Đạt giá trị – Tặng hàng


Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng

Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng chương trình trả thưởng
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
– Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
– Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng hàng hóa được tặng
Đơn hàng – Đạt giá trị – Chiết khấu tiền


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
Số tiền trả thưởng: Khai báo số tiền được giảm cho đơn hàng khi áp dụng chương trình trả thưởng
Đơn hàng – Đạt giá trị – Chiết khấu %


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
% chiết khấu: Khai báo số % được giảm cho đơn hàng khi áp dụng chương trình trả thưởng
Đơn hàng – Đạt giá trị – Chiết khấu % loại hàng hóa


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
% chiết khấu: Khai báo số % được giảm cho loại hàng hóa khi áp dụng chương trình trả thưởng
Loại hàng hóa giảm: Chọn loại hàng hóa được giảm khi áp dụng chương trình trả thưởng
Đơn hàng – Đạt giá trị – Tặng hàng


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình trả thưởng
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng chương trình trả thưởng
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
– Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
– Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng của tất cả hàng hóa được tặng

Khi di chuột vào từng dòng trong mục Thông tin trả thưởng, anh/chị có thể thực hiện các chức năng: Sao chép dữ liệu xuống dòng dưới trong bảng thông tin trả thưởng, Xóa dòng, Di chuyển sắp xếp vị trí các dòng.

Các chức năng khác tại mục Thông tin trả thưởng:

 • Thêm dòng: Thêm dòng mới trong bảng thông tin trả thưởng
 • Nhập khẩu: Nhập khẩu thông tin trả thưởng từ tệp có sẵn của anh/chị vào bảng
 • Xuất khẩu: Xuất khẩu danh sách các thông tin trong bảng thông tin trả thưởng ra file định dạng xlsx

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm mới chương trình trả thưởng.

2. Danh sách chương trình trả thưởng

2.1 Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Ở tab Trả thưởng, phần mềm AMIS Khuyến mại hiện cung cấp sẵn các giao diện: Tất cả trả thưởng, Trả thưởng đang hoạt động, Trả thưởng ngừng hoạt động.

2.1. Bộ lọc chương trình trả thưởng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thùng rác

Tại màn hình danh sách chương trình trả thưởng, nhấn biểu tượng  và chọn Thùng rác: Phần mềm hiển thị các chương trình trả thưởng đã bị xóa vào thùng rác.

Xem chi tiết các thao tác trong Thùng rác tại đây.

2.4. Chức năng cho từng chương trình

Tích chọn 1 hoặc nhiều chọn chương trình, phần mềm hiển thị các chức năng:

 • Kích hoạt: Cho phép kích hoạt chương trình trả thưởng
 • Ngừng kích hoạt: Cho phép ngừng kích hoạt chương trình trả thưởng
 • Xóa: Cho phép xóa chương trình trả thưởng

Di chuột vào dòng và nhấn biểu tượng  để sửa chương trình trả thưởng.

3. Chi tiết chương trình trả thưởng

3.1. Danh sách Khách hàng tham gia chương trình

3.1.1. Chọn khách hàng vào Chương trình trả thưởng

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, nhấn Chọn khách hàng.

Tích chọn các Khách hàng tham gia vào chương trình. Sau đó nhấn Tiếp theo.

Khai báo thông tin đăng ký bao gồm:

 • Mức đăng ký: Chọn từ các mức giá trị được khai báo ở mục Thông tin trả thưởng của chương trình trả thưởng
 • Từ ngày, Đến ngày khách hàng đăng ký chương trình trả thưởng (Thông tin Từ ngày, Đến ngày của khách hàng phải nằm trong khoảng thời gian Từ ngày, Đến ngày ở Thông tin điều kiện của Chương trình trả thưởng)
 • Ghi chú

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.1.2. Trả thưởng cho khách hàng

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, nhấn Trả thưởng.

Tích chọn các Khách hàng được trả thưởng. Sau đó nhấn Trả thưởng để hoàn thành.

3.1.3. Xuất khẩu toàn bộ danh sách Khách hàng tham gia

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, nhấn Xuất khẩu.

Nếu số lượng Khách hàng tham gia ≤ 1000: Hệ thống tự động tải về file xuất khẩu.

Nếu số lượng Khách hàng tham gia > 1000: Người dùng khai báo email nhận file. Sau đó truy cập vào email để nhận đường link tải file xuất khẩu.

3.1.4. Cập nhật tình trạng trả thưởng cho khách hàng

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, tích chọn các khách hàng và nhấn Cập nhật tình trạng.

Chọn tình trạng cần cập nhật. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.1.5. Cập nhật thông tin đăng ký trả thưởng

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, tích chọn các khách hàng và nhấn Cập nhật TT đăng ký.

Chọn lại các thông tin đăng ký trả thưởng. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.1.6. Xuất khẩu danh sách Khách hàng được chọn

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, tích chọn các khách hàng và nhấn Xuất khẩu.

Hệ thống tự động tải về file xuất khẩu danh sách các Khách hàng được chọn.

3.1.7. Loại bỏ khách hàng trong danh sách

Ở Danh sách liên quan Khách hàng tham gia, tích chọn các khách hàng và nhấn Loại bỏ.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3.2. Xem báo cáo trả thưởng

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng, nhấn Xem báo cáo.

Báo cáo lấy lên danh sách Khách hàng tham gia chương trình trả thưởng.

Hệ thống tính mức trả thưởng đạt được để tính Tiền thưởng/Hàng hóa thưởng bằng cách so sánh giá trị Đã thực hiện với các mức Giá trị trong bảng thông tin trả thưởng của chương trình:

 • Trường hợp không chọn Mức đăng ký: Mức trả thưởng lấy theo mức Giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị Đã thực hiện
 • Trường hợp chọn Mức đăng ký:
  • Nếu Đã thực hiện ≥ Mức đăng ký: Mức trả thưởng lấy theo Mức đăng ký
  • Nếu Đã thực hiện < Mức đăng ký: Mức trả thưởng lấy theo mức Giá trị nhỏ hơn gần nhất với giá trị Đã thực hiện

Ví dụ: Chương trình trả thưởng có các mức Giá trị là: 200.000, 500.000, 800.000, 1.000.000. Giá trị đã thực hiện của Khách hàng A là 900.000.

– Nếu Khách hàng A không có Mức đăng ký: Mức trả thưởng đạt được là 800.000

– Nếu Khách hàng A đăng ký mức 500.000: Khách hàng đạt mức đăng ký và hệ thống lấy mức trả thưởng đạt được là 500.000

– Nếu Khách hàng A đăng ký mức 1.000.000: Khách hàng không đạt mức đăng ký và hệ thống lấy mức trả thưởng đạt được là 800.000

3.3. Kích hoạt chương trình trả thưởng

Cho phép thực hiện kích hoạt (đối với chương trình trả thưởng chưa kích hoạt) để sử dụng chương trình trả thưởng.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng chưa kích hoạt, nhấn Kích hoạt.

3.4. Ngừng kích hoạt chương trình trả thưởng

Cho phép thực hiện ngừng kích hoạt (đối với chương trình trả thưởng đã kích hoạt) để dừng sử dụng chương trình trả thưởng.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng đã kích hoạt, nhấn Ngừng kích hoạt.

3.5. Sửa

Cho phép sửa các thông tin của chương trình trả thưởng.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng, nhấn Sửa.

Sửa các thông tin của Chương trình trả thưởng, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.6. Nhân bản

Cho phép nhân bản toàn bộ thông tin của bản ghi đang xem sang 1 bản ghi mới.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng, nhấn biểu tượng  và chọn Nhân bản.

Khi chọn Nhân bản chương trình trả thưởng thì hệ thống sẽ lấy thông tin tương ứng với chương trình trả thưởng đó. Anh chị sửa các thông tin (nếu cần), sau đó nhấn Lưu để hoàn thành nhân bản sang 1 chương trình trả thưởng mới.

3.7. Xóa

Cho phép xóa chương trình trả thưởng.

Hướng dẫn thực hiện

Ở chi tiết Chương trình trả thưởng, nhấn biểu tượng  và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa chương trình trả thưởng.

Cập nhật 19/02/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng