1. Trang chủ
  2. Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm nhanh

Giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được thông tin khách hàng để chia sẻ bản ghi cho chăm sóc, tránh tạo bản ghi trùng lặp.

Hướng dẫn thực hiện

Chức năng Tìm kiếm nhanh cho phép người dùng tìm kiếm giá trị theo 3 phân hệ Khách hàngLiên hệTiềm năng.

1. Trên giao diện AMIS CRM, người dùng chọn chức năng Tìm kiếm nhanh (biểu tượng ).

2. Nhập từ khóa muốn tìm kiếm, sau đó nhấn Enter để hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

3. Tại đây, chương trình hiển thị 3 mục tương ứng với 3 phân hệ Khách hàngLiên hệTiềm năng. Mỗi phân hệ sẽ có số lượng kết quả tìm kiếm được, nhấn vào từng mục để xem chi tiết.

4. Nhấn đúp vào dòng hoặc vào trường Tên khách hàng\Họ và tên để xem chi tiết bản ghi Khách hàng\Liên hệ\Tiềm năng.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?