5. SMS Brandname

5.1. Thiết lập SMS Brandname

Cho phép thiết lập SMS Brandname để gửi SMS đến khách hàng (Riêng lẻ, hàng loạt) trực tiếp từ phần mềm.

Cách thực hiện

Chọn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục Marketing, chọn SMS Brandname.

Trên giao diện Thiết lập SMS, lựa chọn tổng đài bạn muốn kết nối. (Tại đây lấy ví dụ là Tổng đài VHT)

Lưu ý: Trước khi thiết lập SMS, bạn cần phải liên hệ với tổng đài (VHT hoặc SCT) để đăng ký sử dụng dịch vụ. Sau khi đăng ký thành công, tổng đài sẽ gửi cho bạn Tài khoản (API Key) và Mật khẩu (Secret Key).

Trên màn hình thiết lập, bạn nhập Tài khoản, Mật khẩu và Thương hiệu của doanh nghiệp. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi thiết lập SMS Brandname thành công, bạn có thể gửi tin nhắn (Riêng lẻ, hàng loạt) cho khách hàng trực tiếp từ phần mềm.

5.2. Chức năng gửi SMS Brandname

Hỗ trợ gửi SMS đến khách hàng (Riêng lẻ, hàng loạt) trực tiếp từ phần mềm nhằm chăm sóc khách hàng nhanh chóng và tăng độ phủ của thương hiệu.

Cách thực hiện

Chức năng gửi SMS Brandname đã được tích hợp trên các phân hệ Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ. (Tại đây lấy ví dụ là phân hệ Tiềm năng)

Khi cần liên hệ với khách hàng trong phân hệ nào, chọn phân hệ tương ứng để gửi tin nhắn cho khách hàng.

Để thực hiện được chức năng này, bạn cần thiết lập SMS Brandname, nếu chưa thiết lập, xem tại đây.

Có 2 cách gửi SMS Brandname:

Cách 1: Gửi tin nhắn trên giao diện Danh sách Tiềm năng

Trường hợp 1: Gửi SMS cho từng khách hàng riêng lẻ

Tích chọn vào khách hàng mà bạn muốn gửi tin nhắn.

Trên giao diện danh sách bản ghi, nhấn vào biểu tượng  sau đó chọn Gửi SMS.

Trên giao diện Gửi SMS, bạn tiến hành khai báo các trường thông tin. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể lựa chọn các mẫu tin nhắn có sẵn trong mục Chọn mẫu. Sau đó, nhấn Gửi để chuyển tin nhắn tới khách hàng.

Tin nhắn khi gửi tới khách hàng sẽ không hiển thị số điện thoại của người gửi mà thay vào đó là Thương hiệu (Brand) của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa muốn gửi tin nhắn ngay tới khách hàng, bạn nhấn vào Đặt lịch để lựa chọn thời gian gửi tin nhắn tới khách hàng.

Trường hợp 2: Gửi SMS hàng loạt

Tích chọn vào các khách hàng bạn muốn gửi tin nhắn.

Để gửi tin nhắn cho toàn bộ khách hàng, tích vào ô vuông ở hàng trên cùng gần ô tùy chỉnh.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như trường hợp 1.

Cách 2: Gửi tin nhắn trên giao diện thông tin chi tiết khách hàng

Trên Danh sách Tiềm năng, tại cột Họ và tên, nhấn chuột vào tên khách hàng bạn muốn gửi tin nhắn.

Trên giao diện chi tiết khách hàng, nhấn Gửi SMS.

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như cách 1.

Xem lại nhật ký gửi SMS

Để xem lại Nhật ký gửi SMS, trên giao diện Danh sách tiềm năng, bạn nhấn vào tên khách hàng muốn xem lại lịch sử gửi tin nhắn.

Tại giao diện Chi tiết khách hàng tiềm năng, trong phần Thông tin chung nhấn vào SMS để xem lại nhật ký gửi tin nhắn.

Tại mục SMS, bạn có thể xem lại toàn bộ tin nhắn đã gửi cho khách hàng.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger