1. Trang chủ
  2. Xem lịch sử giao dịch khách hàng như thế nào?

Xem lịch sử giao dịch khách hàng như thế nào?

Trả lời

Ở màn hình danh sách Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng, nhấn vào dòng bản ghi muốn xem và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.

Hoặc vào chi tiết bản ghi Khách hàng, Cơ hội, Tiềm năng và xem Lịch sử giao dịch ở thanh bên phải.

Thanh bên phải hiển thị lịch sử giao dịch với khách hàng:

  • Tab Hoạt động: Hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn, Đi tuyến, SMS của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn di chuột vào hoạt động đó => Nhấn biểu tượng để thực hiện Sửa/Xoá.
  • Tab Mua hàng (chỉ có ở phân hệ Khách hàng, Cơ hội): Hiển thị các Cơ hội, Đơn hàng, Hoá đơn của Khách hàng đó. Nhấn vào Số đơn hàng, Số Đề nghị xuất Hoá đơn, Tên cơ hội để mở xem chi tiết.

Cập nhật 31/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?