1. Trang chủ
  2. Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?

Thêm Nhiệm vụ cho Khách hàng, Cơ hội như thế nào?

Trả lời

Để thêm nhanh các hoạt động với khách hàng (nhiệm vụ, lịch hẹn, cuộc gọi), anh/chị thực hiện như sau:

  • Ở danh sách khách hàng:

Ở màn hình danh sách Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng nhấn vào dòng bản ghi.

Để thêm nhanh Nhiệm vụ, Lịch hẹn, Cuộc gọi, nhấn vào biểu tượng tương ứng ở thanh bên phải.

Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

  • Ở chi tiết khách hàng:

Cách 1:

Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng, nhấn vào biểu tượng tương ứng ở thanh bên phải.

Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 2:

Ở chi tiết bản ghi Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, Tiềm năng, vào tab Công việc đang thực hiện.

Nhấn Thêm Nhiệm vụ, Thêm Lịch hẹn, Thêm Cuộc gọi.

Khai báo các thông tin và nhấn Lưu để hoàn thành.

  • Ở giao diện chăm sóc Cơ hội: (chỉ có ở phân hệ Cơ hội)

Ở màn hình danh sách Cơ hội, nhấn vào biểu tượng và chọn Chăm sóc để chuyển sang giao diện chăm sóc.

Ở giao diện Chăm sóc, nhấn chọn bản ghi ở thanh bên trái. Sau đó, ở thanh bên phải, vào tab Công việc đang thực hiện, nhấn Thêm để thêm nhiệm vụ/lịch hẹn/cuộc gọi.

Hoặc để thêm nhanh lịch hẹn, vào tab Lịch hẹn, nhấn Thêm.

Khai báo các thông tin của nhiệm vụ, lịch hẹn, cuộc gọi. Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 01/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?