1. Trang chủ
  2. Tại sao đã kết nối với tổng đài điện thoại VoIP nhưng vẫn không thể thực hiện cuộc gọi trên AMIS Bán hàng?

Tại sao đã kết nối với tổng đài điện thoại VoIP nhưng vẫn không thể thực hiện cuộc gọi trên AMIS Bán hàng?

Khi đã kết nối thành công AMIS Bán hàng với Tổng đài điện thoại VoIP nhưng vẫn không thể thực hiện các cuộc gọi đi, nhận cuộc gọi đến từ phần mềm, anh/chị thực hiện kiểm tra theo các cách dưới đây:

Cách 1: Kiểm tra lại xem thiết bị đã có tai nghe, micro

Anh/Chị kiểm tra xem thiết bị mình đang sử dụng đã có đầy đủ tai nghe, micro hoạt động bình thường hay không.

Cách 2: Kiểm tra quyền truy cập vào micro của trình duyệt

Anh/Chị thực hiện kiểm tra quyền truy cập vào micro của trình duyệt. Nếu micro đang bị chặn, anh/chị thực hiện cấp quyền.

  • Đối với trình duyệt Google Chrome:

Trên trang trình duyệt AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng ở thanh địa chỉ của website. Sau đó chọn Cài đặt trang web.

Tại thông tin Micro, lựa chọn là Cho phép.

Tải lại trang web AMIS Bán hàng để hệ thống cập nhật quyền cho micro.

  • Đối với trình duyệt Cốc Cốc:

Trên trang trình duyệt AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng ở thanh địa chỉ của website. Sau đó chọn Cài đặt trang web.

Tại thông tin Micro, lựa chọn là Cho phép.

Tải lại trang web AMIS Bán hàng để hệ thống cập nhật quyền cho micro.

  • Đối với trình duyệt Firefox

Trên trang trình duyệt AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng ở thanh địa chỉ của website. Sau đó chọn Kết nối an toàn.

Chọn Thông tin thêm.

Tại thông tin Sử dụng micro, lựa chọn là Cho phép.

Tải lại trang web AMIS Bán hàng để hệ thống cập nhật quyền cho micro.

  • Đối với trình duyệt Microsoft Edge:

Trên trang trình duyệt AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng ở thanh địa chỉ của website. Sau đó chọn Permissions for this site.

Tại thông tin Microphone, lựa chọn là Allow.

Tải lại trang web AMIS Bán hàng để hệ thống cập nhật quyền cho micro.

Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận