1. Trang chủ
  2. Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng thực hiện quản lý kinh doanh thông qua việc Giao mục tiêu doanh số và Theo dõi tình hình thực hiện mục tiêu doanh số. Các công việc này đều được hỗ trợ trên phần mềm AMIS CRM. Cụ thể như sau:

1. Giao mục tiêu doanh số

Phần mềm cung cấp tính năng giao mục tiêu doanh số từ cấp Ban Giám đốc, xuống tới phòng ban, tới từng nhân viên. Cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Mục tiêu.
  • Nhấn vào tên Mục tiêu, chọn Mục tiêu doanh số (mặc định chương trình hiển thị Mục tiêu doanh số).
  • Chọn Cơ cấu tổ chức và khoảng thời gian muốn giao mục tiêu.
  • Nhấn Sửa để giao mục tiêu doanh số.
  • Cập nhật mục tiêu doanh số cho từng đơn vị theo từng Tuần/Tháng/Quý/Năm.
  • Nhấn Lưu để hoàn thành.

2. Theo dõi tình hình thực hiện doanh số

Phần mềm giúp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ như: Quản lý đội ngũ bán hàng, theo dõi tình hình thực hiện doanh số của từng phong ban, nhân viên.

Hệ thống báo cáo linh hoạt với trên 20 loại báo cáo khác nhau, giám đốc kinh doanh có thể nắm được lý do thắng thua của từng cơ hội bán hàng. Tình hình thực hiện doanh số của từng nhân viên kinh doanh cũng được cập nhật liên tục mà không cần phải chờ đợi.

Bàn làm việc
Phân hệ Báo cáo

Xem chi tiết các loại báo cáo tại đây.

Ngoài ra, lãnh đao doanh nghiệp có thể xem nhanh báo cáo qua chức năng báo cáo nhanh trong các phân hệ Cơ hội, Đơn hàng,…để tức thời nắm bắt tình hình kinh doanh, từ đó, đưa ra các quyết định nhanh chóng và sáng suốt.

Báo cáo nhanh
Cập nhật 01/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng