1. Trang chủ
  2. Muốn xem thông tin chi tiết của Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng (ví dụ như: các nhiệm vụ, cơ hội, đơn hàng của Khách hàng,…)

Muốn xem thông tin chi tiết của Khách hàng, Cơ hội, Đơn hàng (ví dụ như: các nhiệm vụ, cơ hội, đơn hàng của Khách hàng,…)

Trả lời

Để xem các thông tin chi tiết của bản ghi bao gồm: tất cả trường thông tin và các thông tin liên quan như Ghi chú, Nhiệm vụ, Cơ hội, Đơn hàng,… Thực hiện nhấn đúp vào dòng bản ghi hoặc nhấn vào link bản ghi cần xem để mở màn hình xem chi tiết.

Nhấn vào mục cần xem để hiển thị danh sách Liên hệ, Cơ hội, Đơn hàng gắn tới Khách hàng.

Để sắp xếp hoặc ẩn bớt các mục cần xem nhấn vào biểu tượng  để thay đổi.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?