1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để sắp xếp danh sách bản ghi theo một trường thông tin?

Làm thế nào để sắp xếp danh sách bản ghi theo một trường thông tin?

Trả lời

Tại giao diện danh sách, nhấn vào tên cột trường muốn sắp xếp bản ghi theo lựa chọn sắp xếp tăng dần/giảm dần.

Cập nhật 30/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?