Haravan Omnichannel

(Chỉ dành cho gói thuê bao Professional và Enterprise)

Kết nối Haravan với CRM sẽ cho phép đồng bộ đơn hàng từ phần mềm Haravan về phần mềm AMIS CRM 2.0 để doanh nghiệp dễ dàng quản lý đơn hàng trên cùng 1 hệ thống, đồng thời giúp kế toán nhanh chóng tổng hợp được đơn hàng bán lẻ để hạch toán và xuất hóa đơn.

1. Thiết lập Haravan Omnichannel

Cho phép thiết lập kết nối Haravan Omnichannel với phần mềm AMIS CRM 2.0 để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý đơn hàng nhanh chóng, thuận tiện.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM 2.0, nhấn biểu tượng  để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối/Omnichannel.

Tại mục Haravan nhấn Kết nối: Người dùng đăng nhập tài khoản Haravan để thực hiện kết nối.

2. Đồng bộ đơn hàng từ phần mềm Haravan Omnichannel

Cho phép đồng bộ đơn hàng từ phần mềm Haravan về phần mềm AMIS CRM 2.0 để doanh nghiệp dễ dàng quản lý đơn hàng trên cùng 1 hệ thống, đồng thời giúp kế toán nhanh chóng tổng hợp được đơn hàng bán lẻ để hạch toán và xuất hóa đơn.

Cách thực hiện

Khi có phát sinh đơn hàng trên Haravan, hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu về CRM:

 • Đồng bộ thông tin Đơn hàng:
  • Hệ thống đồng bộ thông tin đơn hàng từ Haravan về CRM với tần suất 1 tiếng/lần.
  • Nếu muốn đồng bộ dữ liệu thủ công, người dùng chọn Thiết lập/ Haravan Omnichannel sau đó chọn tab Haravan để chọn ngày muốn đồng bộ dữ liệu về. Lưu ý, phần mềm chỉ cho phép chọn tối đa trong vòng 7 ngày.
Nhấn đúp vào biểu tượng Haravan, sau đó thiết lập Lấy dữ liệu
 • Trong trường hợp đơn hàng của CRM có tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi mà Haravan có thay đổi dữ liệu thì chỉ cập nhật về CRM những thông tin: Tình trạng thanh toán, Ngày thanh toán, Tình trạng giao hàng, Ngày giao hàng, Thực thu, Còn phải thu, Tình trạng.
 • Các đơn hàng đồng bộ từ Haravan về sẽ có tình trạng Người thực hiện và Người sửa là “Đồng bộ Haravan” để theo dõi.
 • Đồng bộ thông tin Khách hàng (kèm theo đơn hàng):
  • Nếu SĐT của khách hàng trên Haravan trùng với khách hàng trên CRM thì hệ thống chọn khách hàng đó vào đơn hàng và cập nhật các thông tin còn trống của khách hàng trên CRM.
  • Nếu SĐT của khách hàng trên Haravan không trùng với khách hàng trên CRM thì hệ thống thêm mới khách hàng vào CRM.

Lưu ý:

 • CRM chỉ đồng bộ dữ liệu được khi mã sản phẩm (SKU) trên Haravan trùng với mã hàng hóa trên CRM.
 • Hệ thống không hỗ trợ đồng bộ đơn hàng về cho NVKD cụ thể, chỉ đồng bộ về công ty.

3. Thiết lập đồng bộ Đơn giá bán trên Haravan vào Đơn giá/Đơn giá sau thuế trên AMIS Bán hàng

Đơn giá bán người dùng thiết lập bán trên OCM Haravan có thể là Đơn giá đã bao gồm thuế hoặc không. Khi đồng bộ về đơn hàng của AMIS Bán hàng, quản trị mong muốn có thể lựa chọn đồng bộ vào Đơn giá hoặc Đơn giá sau thuế theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp.

Chức năng cho phép thiết lập các thông tin về AMIS Bán hàng có bao gồm thuế hay không.

3.1. Thiết lập đồng bộ

Truy cập Thiết lập/Omnichannel/Haravan, khi đã kết nối thành công, người dùng nhấn Cập nhật và Bật/Tắt Đồng bộ về Đơn giá sau thuế theo nhu cầu của Doanh nghiệp. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.2. Luồng đồng bộ nếu bật thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế

Khi bật thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế thì các dòng chi tiết hàng hóa trên OCM Haravan đồng bộ với AMIS Bán hàng như sau:

 • Thuế suất: lấy từ Thuế suất của danh mục hàng hóa tương ứng
 • Đơn giá sau thuế: là Đơn giá từ Haravan
 • Đơn giá = Đơn giá của Haravan / (1 + Thuế suất)
 • Chiết khấu = Tổng chiết khẩu tương ứng với dòng hàng hóa trên Haravan / (1+ Thuế suất)
  • Tổng chiết khẩu tương ứng với dòng hàng hóa trên Haravan = Chiết khấu của dòng + Chiết khấu tổng đơn hàng tính theo tỷ lệ thành tiền của dòng hàng hóa.
 • Tổng tiền = Tổng tiền của dòng từ Haravan – Chiết khấu tổng đơn hàng tính theo tỷ lệ thành tiền của dòng.
 • Các thông tin còn lại trong bảng hàng hóa tính toán theo công thức thông thường của Đơn hàng.

3.3. Luồng đồng bộ nếu tắt thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế

Khi Tắt thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế thì các dòng chi tiết hàng hóa trên OCM Haravan đồng bộ với AMIS Bán hàng như sau:

 • Thuế suất = 0%
 • Đơn giá sau thuế: để trống
 • Đơn giá = Đơn giá của Haravan
 • Chiết khấu = Tổng chiết khẩu tương ứng với dòng hàng hóa trên Haravan
  • Tổng chiết khẩu tương ứng với dòng hàng hóa trên Haravan = Chiết khấu của dòng + Chiết khấu tổng đơn hàng tính theo tỷ lệ thành tiền của dòng hàng hóa.
 • Tổng tiền = Tổng tiền của dòng từ Haravan – Chiết khấu tổng đơn hàng tính theo tỷ lệ thành tiền của dòng.
 • Các thông tin còn lại trong bảng hàng hóa tính toán theo công thức thông thường của Đơn hàng.

3.4. Ví dụ

Đơn hàng trên hệ thống OCM Haravan có thông tin hàng hóa như sau:

Nếu bật thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế, kết quả trả về AMIS Bán hàng như sau:

Nếu tắt thiết lập Đồng bộ về Đơn giá sau thuế, kết quả trả về AMIS Bán hàng như sau:

4. Thiết lập người thực hiện đơn hàng đồng bộ từ Haravan

Chức năng cho phép NVKD khi đồng bộ đơn hàng từ Haravan Omnichannel về AMIS Bán hàng thì được phép chọn chủ sở hữu cho bản ghi để tiết kiệm thời gian làm việc không cần mất thời gian vào từng bản ghi cập nhật chủ sở hữu sau khi đồng bộ đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Truy cập Thiết lập/Omnichannel/Haravan, khi đã kết nối thành công, người dùng nhấn Cập nhật và chọn người thực hiện đơn hàng. Sau đó nhấn Lưu.

 • Nếu thiết lập chọn người thực hiện đơn hàng cụ thể thì khi đơn hàng đồng bộ từ Haravan về sẽ có Người thực hiện là người dùng được chọn, Đơn vị thực hiện là phòng ban của người thực hiện.
 • Nếu thiết lập chọn người thực hiện mà người dùng không tồn tại trên AMIS Bán hàng thì khi đơn hàng đồng bộ từ Harvan về sẽ để trống thông tin Người thực hiện, Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp cao nhất.

5. Đồng bộ chi phí vận chuyển

Đối với một số doanh nghiệp có hình thức giao hàng tận nơi có tính phí vận chuyển, chức năng cho phép đồng bộ chi phí vận chuyển từ Haravan về AMIS Bán hàng để ghi nhận đơn hàng có phí vận chuyển tách riêng khỏi danh sách hàng hóa, tránh gây sai sót cho đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Truy cập Thiết lập/Omnichannel/Haravan, khi đã kết nối thành công, nhấn Cập nhật và Bật/Tắt Đồng bộ chi phí vận chuyển theo nhu cầu của Doanh nghiệp. Người dùng chọn hàng hóa trên AMIS Bán hàng để phần mềm lấy thông tin chi phí vận chuyển về mã hàng hóa này.

Nhấn Lưu để hoàn thành: Khi Bật lựa chọn này, hệ thống đồng bộ chi phí vận chuyển từ Haravan vào mã hàng hóa được thiết lập (mã hàng hóa hiển thị tại vị trí cuối cùng của đơn hàng).

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?