1. Trang chủ
 2. Hàng hóa bán chạy

Hàng hóa bán chạy

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Ban Quản lý nắm được từng hàng hóa đang bán được như nào, hàng hóa nào đang bán tốt, bán kém để có chính sách bán hàng kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Hàng hóa bán chạy, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Ảnh hàng hóa: Hiển thị ảnh đại diện của hàng hóa
 • STT: Số thứ tự
 • Tên hàng hóa: lấy lên tên hàng hóa của top hàng hóa có Doanh số cao nhất thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
  • Loại hàng hóa, Số lượng hiển thị được chọn trong tham số
  • Tình trạng ghi DS
   • Là Đã ghi nếu Phân tích theo Doanh số được ghi nhận
   • lấy Tất cả đơn hàng nếu Phân tích theo Tất cả đơn hàng
  • Thống kê theo đơn hàng tiêu chuẩn/Đơn hàng cha được chọn trong tham số
 • Mã hàng hóa: lấy lên mã hàng hóa của top hàng hóa có Doanh số cao nhất thỏa mãn điều kiện tương tự cột Tên hàng hóa
 • Doanh số: là tổng của Tổng tiền của mã hàng hóa tương ứng của dòng trong bảng thông tin hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng tham số
  • Loại hàng hóa, Số lượng hiển thị được chọn trong tham số
  • Thống kê theo đơn hàng tiêu chuẩn/Đơn hàng cha được chọn trong tham số
  • Tình trạng ghi DS
   • Là Đã ghi nếu Phân tích theo Doanh số được ghi nhận
   • lấy Tất cả đơn hàng nếu Phân tích theo Tất cả đơn hàng

Lưu ý: Nhấn biểu tượng để chuyển đến chi tiết báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa”

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?