1. Trang chủ
  2. Cho phép chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng

Cho phép chiết khấu trên tổng giá trị Đơn hàng

Tính năng cho phép hiển thị được số tiền chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng/báo giá/hóa đơn khi áp dụng chiết khấu để NVKD dễ dàng theo dõi và cập nhật đầy đủ thông tin trong chứng từ bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện Thêm mới/Sửa/Sửa nhanh/Nhân bản của Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn: Tại mục Thông tin hàng hóa, sau khi chọn hàng hóa, nhấn Chiết khấu đơn hàng.

Chọn Phương pháp chiết khấu sử dụng cho đơn hàng: Chiết khấu số tiền hoặc Chiết khấu %.

  • Đối với trường hợp Chiết khấu số tiền: Khai báo thông tin số tiền chiết khấu/số tiền chiết khấu NT (nếu đơn hàng có chọn Sử dụng ngoại tệ)
  • Đối với trường hợp Chiết khấu %: Khai báo thông tin tỷ lệ % chiết khấu

Chọn thông tin Thuế suất nếu sử dụng thuế trong chiết khấu đơn hàng.

Nhấn Áp dụng: Phần mềm hiển thị số tiền chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng.

Lưu ý: Khi đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều đơn hàng/Đề nghị xuất hóa đơn từ đơn hàng cha thì hệ thống không cập nhật thông tin Chiết khấu đơn hàng.

Để xóa thông tin chiết khấu đơn hàng, nhấn vào Chiết khấu đơn hàng và chọn Xóa chiết khấu.

Cập nhật 13/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận