1. Trang chủ
  2. Cài đặt AMIS CRM Mobile

Cài đặt AMIS CRM Mobile

AMIS CRM Mobile cho phép người dùng truy cập và làm việc với dữ liệu AMIS CRM trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS và Android mọi lúc mọi nơi. Trên các hệ điều hành khác, người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt web (safari, chrome, firefox,…).

1. Cài đặt AMIS CRM Mobile trên hệ điều hành IOS

Quét mã QR code dưới đây để cài đặt AMIS CRM Mobile trên IOS hoặc truy cập nhanh tại link: https://apps.apple.com/vn/app/amis-crm-2/id1483564959

Mã QR code (IOS)

Hướng dẫn chi tiết

Người dùng có thể cài đặt ứng dụng theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: Cài đặt ứng dụng AMIS CRM từ App Store trong iPhone

Bước 1: Trên iPhone của bạn, vào App Store

Bước 2: Tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Nhấn Nhận để cài đặt ứng dụng

Cách 2: Cài đặt AMIS CRM thông qua iTunes và đồng bộ với iPhone của bạn

Bước 1: Mở iTunes trên máy tính của bạn

Bước 2: Trong iTunes, tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Tải ứng dụng từ iTunes

Bước 4: Kết nối iPhone của bạn với máy tính và đồng bộ ứng dụng

2. Cài đặt AMIS CRM Mobile trên hệ điều hành Android

Quét mã QR code dưới đây để cài đặt AMIS CRM Mobile trên Android hoặc truy cập nhanh tại link: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.misa.amiscrm2&hl=en&gl=US

Mã QR code (Android)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên điện thoại Android của bạn, vào CH Play

Bước 2: Tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Nhấn Cài đặt

Cập nhật 01/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng