1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo khách hàng”

Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo khách hàng”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý, NVKD theo dõi được doanh số của từng khách hàng cụ thể trong 1 khoảng thời gian.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng theo khách hàng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Mã khách hàng: Hiển thị danh sách mã khách hàng của khách hàng có phát sinh doanh số theo điều kiện tham số.
 • Tên khách hàng: Hiển thị tên khách hàng ứng với mã khách hàng.
 • Địa chỉ: lấy lên địa chỉ trong thông tin hóa đơn của khách hàng tương ứng
 • Doanh số: là tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Khách hàng là khách hàng của dòng
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi DS
   • Là Đã ghi nếu Phân tích theo Doanh số được ghi nhận
   • lấy Tất cả đơn hàng nếu Phân tích theo Tất cả đơn hàng
  • Thống kê theo đơn hàng tiêu chuẩn/Đơn hàng cha được chọn trong tham số
 • Giá trị thanh lý: là tổng giá trị thanh lý của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự cột Doanh số.
 • Thực thu: là tổng giá trị thực thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự cột Doanh số.
 • Còn phải thu: là tổng giá trị còn phải thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự cột Doanh số.
 • Chủ sở hữu: Hiển thị chủ sở hữu của khách hàng tương ứng
 • Đơn vị: Hiển thị trường đơn vị của khách hàng tương ứng.

Lưu ý: Click vào tên khách hàng để hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng tương ứng.

Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?