1. Trang chủ
 2. Áp dụng chương trình khuyến mại vào AMIS CRM

Áp dụng chương trình khuyến mại vào AMIS CRM

Cho phép NVKD áp dụng các chương trình khuyến mại (CTKM) đã thiết lập tại phần mềm AMIS Khuyến mại vào AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện Thêm/Sửa/Sinh/Sửa nhanh của các phân hệ Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn trên AMIS CRM:

Tại bảng thông tin hàng hóa, chọn hàng hóa. Sau đó, nhấn Áp dụng khuyến mại.

Khi đó, các CTKM thỏa mãn sẽ hiển thị.

Trong đó, các CTKM thỏa mãn để áp dụng vào đơn hàng là các chương trình khuyến mại trên AMIS Khuyến mại thỏa mãn điều kiện:

 • Trường Kích hoạt có tích chọn
 • Ngày hiện tại nằm trong khoảng thời gian áp dụng của chương trình khuyến mại
 • Đối tượng được chọn trong chương trình khuyến mại
 • Phân loại khách hàng/Khách hàng cụ thể được chọn trong chương trình khuyến mại (nếu có)
 • Các thông tin khuyến mại của CTKM thỏa mãn tại bảng thông tin hàng hóa

1. Chọn CTKM áp dụng cho hàng hóa

Phần mềm hiển thị danh sách CTKM thỏa mãn đối với các hàng hóa được chọn:

 • Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Mã hàng hóa hoặc Tên hàng hóa.
 • Tích chọn chương trình khuyến mại muốn áp dụng (có thể chọn đồng thời nhiều CTKM): Hệ thống tự động tích chọn CTKM đầu tiên trong danh sách chương trình thỏa mãn.

Lưu ý:

Không thể áp dụng đồng thời các CTKM của cùng 1 hàng hóa mà trong đó có nhiều hơn 1 chương trình không được tích chọn Áp dụng đồng thời KM khác

– Không thể áp dụng đồng thời các CTKM của cùng 1 hàng hóa có loại khuyến mại là Chiết khấu % hoặc Chiết khấu tiền

* Đối với loại khuyến mại Tặng bất kỳ trong các hàng hóa, sau khi tích chọn CTKM, người dùng thực hiện chọn số lượng hàng tặng bằng cách chọn Thay đổi hàng tặng. Điền số lượng hàng hóa được tặng và nhấn Lưu.

* Đối với loại khuyến mại Mua nhiều hàng hóa, cấp số nhân khuyến mại được tính như sau:

 • Số lượng hàng hóa mua của từng hàng hóa áp dụng khuyến mại là cấp số nhân bé nhất của số lượng các hàng hóa đã thiết lập trong CTKM

Ví dụ: CTKM là Mua 5 áo và 2 quần – Tặng 1 váy thì khi mua 10 áo và 4 quần được tặng 2 váy, nhưng khi mua 15 áo và 4 quần cũng chỉ được tặng 2 váy.

 • Tổng giá trị hàng hóa mua của tất cả hàng hóa áp dụng khuyến mại là cấp số nhân bé nhất của số tiền chiết khấu đã thiết lập trong CTKM

Ví dụ: CTKM là Mua đơn hàng 10 triệu đồng áo, quần – Chiết khấu 500K thì khi mua đơn hàng 20 triệu đồng áo, quần được chiết khấu 1 triệu; nhưng khi mua đơn hàng 15 triệu đồng áo, quần cũng chỉ được chiết khấu 500K.

* Đối với loại khuyến mại Mua 1 hàng hóa có căn cứ khuyến mại theo loại hàng hóa: Nếu có nhiều hàng hóa cùng 1 loại thỏa mãn CTKM thì hệ thống áp dụng khuyến mại riêng cho từng dòng hàng hóa.

Ví dụ: CTKM là Mua 1 hàng hóa loại Áo khoác đạt số lượng 10 cái – Chiết khấu 1 triệu; trong đó loại hàng hóa Áo khoác có 2 hàng hóa là Áo phao và Áo dạ.

Đơn hàng có 10 cái Áo phao và 20 cái Áo dạ => Cả 2 hàng hóa đều thỏa mãn điều kiện khuyến mại thì hệ thống áp dụng chiết khấu vào cả 2 dòng hàng hóa, mỗi dòng chiết khấu 1 triệu.

Nhấn Tiếp tục.

2. Chọn CTKM áp dụng cho đơn hàng

Phần mềm hiển thị danh sách CTKM đối với đơn hàng.

Trong đó: Tổng tiền hàng (trừ chiết khấu theo hàng hóa) = Tổng Thành tiền trong đơn hàng – Tổng Chiết khấu của hàng hóa

Chọn CTKM đơn hàng muốn áp dụng (Hệ thống tự động tích chọn CTKM đầu tiên trong danh sách chương trình thỏa mãn).

Đối với loại khuyến mại Tặng bất kỳ trong các hàng hóa, sau khi tích chọn CTKM, người dùng thực hiện chọn số lượng hàng tặng tương tự thao tác khi chọn hàng tặng ở khuyến mại cho hàng hóa (hướng dẫn ở mục 1).

Lưu ý:

Không thể áp dụng đồng thời các CTKM mà trong đó có nhiều hơn 1 chương trình không được tích chọn Áp dụng đồng thời KM khác

– Không thể áp dụng đồng thời các CTKM của cùng 1 hàng hóa/nhiều hàng hóa có loại khuyến mại là Chiết khấu % hoặc Chiết khấu tiền.

Nhấn Áp dụng để áp dụng các CTKM đã chọn.

Khi áp dụng thành công các CTKM, phần mềm hiển thị thông tin CTKM được áp dụng tại cột cuối cùng của bảng thông tin hàng hóa.

* Đối với CTKM áp dụng cho hàng hóa:

 • Nếu áp dụng CTKM Chiết khấu tiền hoặc Chiết khấu %: Thông tin giá trị chiết khấu hiển thị tại cột Tiền chiết khấu của dòng hàng hóa.

Đối với loại khuyến mại Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – giảm tiền trên đơn giá: Tiền chiết khấu = Số lượng (hàng hóa mua trong bảng thông tin hàng hóa) * Số tiền giảm được thiết lập trong CTKM.

 • Nếu áp dụng CTKM tặng hàng: Thông tin hàng hóa được tặng hiển thị phía dưới hàng hóa áp dụng CTKM và có icon

* Đối với CTKM áp dụng cho đơn hàng:

 • Nếu áp dụng CTKM Chiết khấu tiền hoặc Chiết khấu %: Thông tin giá trị chiết khấu được tính toán và hiển thị theo Kiểu chiết khấu của chương trình.

Trong đó, nếu chọn Kiểu chiết khấu là:

– Thêm dòng chiết khấu đơn hàng: Hệ thống sẽ thêm 1 dòng thông tin Chiết khấu đơn hàng ở cuối bảng thông tin hàng hóa.

– Phân bổ theo tỷ lệ số lượng: Hệ thống sẽ phân bổ đều giá trị chiết khấu vào các dòng hàng hóa theo số lượng hàng hóa.

– Phân bổ theo tỷ lệ thành tiền: Hệ thống sẽ phân bổ đều giá trị chiết khấu vào các dòng hàng hóa theo thành tiền của hàng hóa.

(Đối với các kiểu chiết khấu phân bổ: Nếu hàng hóa của dòng đang được áp dụng chiết khấu khác thì Tiền chiết khấu của hàng hóa = Tiền chiết khấu áp dụng riêng + Tiền chiết khấu của đơn hàng được phân bổ vào hàng hóa)

 • Nếu áp dụng CTKM tặng hàng: Thông tin hàng hóa được tặng hiển thị kèm icon

Để xem chi tiết CTKM được áp dụng cho hàng hóa của dòng, nhấn biểu tượng tại cột cuối cùng của dòng hàng hóa.

Lưu ý:

 • Nếu thực hiện sửa trường Khách hàng hoặc sửa các thông tin trong bảng hàng hóa của Đơn hàng/Báo giá/Hóa đơn/Cơ hội đang áp dụng ít nhất 1 CTKM thì khi thực hiện cập nhật thông tin, hệ thống sẽ loại bỏ toàn bộ chương trình khuyến mại đang áp dụng.
 • Các CTKM không được áp dụng khi nhân bản đơn hàng.
Cập nhật 30/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng