1. Trang chủ
  2. AMIS CRM 2.0 có thể dùng được trên Chrome, Firefox mới không?

AMIS CRM 2.0 có thể dùng được trên Chrome, Firefox mới không?

Trả lời.

AMIS CRM 2.0 hỗ trợ sử dụng ổn định nhất trên trình duyệt Chrome từ phiên bản 73 trở lên, Firefox từ phiên bản 69 trở lên. (Càng mới càng đẹp, càng mịn).

Hạn chế sử dụng trên các phiên bản thấp và trên Internet Expolere.

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?