2. Lập danh sách khách hàng

Phần mềm phân chia danh sách khách hàng thành 2 nhóm riêng biệt giúp người dùng thuận tiện khi quản lý.

  • Nhóm 1: Khách hàng cá nhân và Liên hệ của các khách hàng tổ chức sẽ được quản lý trên phân hệ Liên hệ.
  • Nhóm 2: Khách hàng tổ chức được quản lý trong phân hệ Khách hàng trên phần mềm.

Phần mềm cho phép tạo danh sách Liên hệ, Khách hàng bằng 2 cách

Cách 1: Thêm danh sách khách hàng từ excel

Phần mềm cho phép thêm Liên hệ, Khách hàng hàng loạt từ file có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf bằng việc sử dụng chức năng Nhập khẩu. Chi tiết Tại đây

Cách 2: Thêm từng Liên hệ, Khách hàng

Nhập thủ công tất cả thông tin của Liên hệ, Khách hàng, cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Liên hệ/Khách hàng, nhấn vào biểu tượng
  • Trên giao diện thêm Liên hệ/Khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn nút Cất để hoàn thành.
Cập nhật 03/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger