1. Thiết lập chung

Thông tin tổ chức

Tại giao diện AMIS CRM 2.0, nhấn vào biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Chọn Thiết lập/Thông tin tổ chức.

1. Cơ cấu tổ chức

Hiển thị danh sách cơ cấu tổ chức phòng ban, bộ phận trong tổ chức đã được thiết lập trên AMIS.VN.

 • Nhấn Mở rộng tất cả để hiển thị tất cả danh sách đơn vị của tổ chức.
 • Nhấn Thu gọn tất cả để hiển thị rút gọn danh sách đơn vị của tổ chức.

2. Nhóm Cơ cấu tổ chức

Đối với các Doanh nghiệp đa chi nhánh, đội ngũ kinh doanh có thể được tổ chức theo ngành dọc thành các khối kinh doanh theo dòng sản phẩm hoặc đối tượng khác hàng.

 • Ví dụ: Đối tượng khách hàng của doanh nghiệp gồm cá nhân và tổ chức. Doanh nghiệp tổ chức cơ cấu đội ngũ kinh doanh ở các chi nhánh đều gồm 2 nhóm bán hàng gồm bán cho KH cá nhân và bán cho KH tổ chức. Lúc này Doanh nghiệp sẽ xây dựng các chiến lược kinh doanh theo từng khối kinh doanh ngành dọc do đó có nhu cầu quản lý đội ngũ kinh doanh, phân tích các số liệu báo cáo theo từng nhóm ngành dọc.

Chức năng này hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các nhóm cơ cấu tổ chức theo khối, ngành dọc từ đó làm căn cứ xây dựng các báo cáo phân tích theo nhóm cơ cấu tổ chức.

Tại Thiết lập/Thiết lập chung/Thiết lập tổ chức/Tab Nhóm Cơ cấu tổ chức, người dùng thực hiện các thao tác:

2.1. Thêm nhóm mới

 • Nhấn Thêm nhóm.
 • Điền các thông tin chi tiết: Tên nhóm, chọn Cơ cấu tổ chức, Mô tả nhóm.
 • Nhấn Cất để hoàn thành: Hệ thống hiển thị chi tiết bản ghi nhóm Cơ cấu tổ chức được thêm mới.

2.2. Sửa/Xóa thông tin nhóm

Cách 1:

 • Di chuột đến dòng chứa nhóm Cơ cấu tổ chức muốn sửa.
 • Nhấn để Sửa thông tin chi tiết nhóm.
 • Nhấn để Xóa nhóm.
 • Nhấn Cất/Đồng ý để hoàn thành.

Cách 2:

 • Vào chi tiết bản ghi nhóm muốn Xóa/Sửa.
 • Nhấn chọn Xóa/Sửa.
 • Nhấn Cất/Đồng ý để hoàn thành.

3. Đa tiền tệ

Cho phép thiết lập sử dụng đa tiền tệ đối với doanh nghiệp có bán hàng liên quan tới ngoại tệ.

Cách thực hiện:

3.1. Thiết lập sử dụng đa tiền tệ

Tại tab Đa tiền tệ, nhấn Cập nhật để thiết lập:

 • Sử dụng đa tiền tệ: Tích chọn nếu DN có sử dụng đa tiền tệ
 • Loại hiển thị: Lựa chọn cách hiển thị các trường thông tin liên quan tới đa tiền tệ trên Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn.
  • Hiển thị khi cần: Nếu chọn lựa chọn này, các trường thông tin nguyên tệ sẽ chỉ hiển thị khi Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn có sử dụng ngoại tệ.
  • Luôn hiển thị ngoại tệ trên Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn: Nếu chọn lựa chọn này, các trường thông tin nguyên tệ sẽ luôn hiển thị.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.2. Thêm mới loại tiền

 • Nhấn Thêm loại tiền.
 • Nhập thông tin ngoại tệ thêm mới bao gồm: Mã loại tiềnTên loại tiềnToán tửTỉ giáKích hoạt.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.3. Sắp xếp danh sách loại tiền

 • Nhấn Sắp xếp.
 • Nhấn và giữ tại dòng chứa loại tiền tệ cần sắp xếp, sau đó kéo tới vị trí mong muốn: Thứ tự hiển thị trong danh sách chọn Loại tiền của Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn sẽ theo thứ tự sắp xếp này.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

4. Định dạng số

Cho phép thiết lập số ký tự thập phân của các trường định dạng Tiền tệ, Thập phân.

Cách thực hiện:

 • Tại tab Định dạng số, nhấn Cập nhật để thiết lập Số chữ số sau dấu thập phân và Tiền tệ.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

5. Đi tuyến

Cho phép thiết lập các thông tin của tính năng Đi tuyến.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Đi tuyến, nhấn Cập nhật để thiết lập các thông tin:

 • Check in ngoài khoảng cách giới hạn
 • Khoảng cách giới hạn
 • Đồng bộ vị trí hiện tại của người dùng: Nếu Bật tùy chọn này, khi người dùng cho phép AMIS Bán hàng Mobile chạy nền và truy cập vị trí thì hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu vị trí người dùng lên Web 30 phút 1 lần để quản lý theo dõi.

Khi sử dụng tùy chọn này, người dùng cần thiết lập Khoảng thời gian đồng bộ vị trí người dùng để hệ thống tự động gửi dữ liệu vị trí người dùng lên Web trong khoảng thời gian được thiết lập.

Nhấn Cất để hoàn thành.

6. Tồn kho

6.1. Ngầm định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn

Trong quá trình bán hàng, nhân viên kinh doanh cần tra cứu hàng hóa còn tồn nhanh chóng. Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho và chọn Hàng hóa sẽ mặc định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Tồn kho, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Ngầm định chỉ hiển thị hàng hóa còn tồn theo nhu cầu.

Nhấn Cất để hoàn thành. Khi Bật lựa chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho/Tra cứu tồn kho theo lô/Chọn hàng hóa thì hệ thống ngầm định hiển thị lên có tích chỉ hiển thị hàng còn tồn.

6.2. Cho phép tra cứu tồn kho theo lô kèm Đơn giá tồn kho

Trong quá trình bán hàng, nhân viên kinh doanh cần tra cứu tồn kho theo lô kèm Đơn giá tồn kho để kiểm tra hàng hóa nào còn tồn trong kho theo lô và tồn bao nhiêu, đồng thời kiểm tra đơn giá của lô hàng tồn để tư vấn chăm sóc Cơ hội, Lập báo giá, Đơn hàng. Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện tại Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa theo lô sẽ hiển thị thông tin tồn kho theo lô kèm đơn giá để người dùng có thể dễ dàng tra cứu.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Tồn kho, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Cho phép tra cứu tồn kho theo lô kèm Đơn giá tồn kho theo nhu cầu.

Nhấn Cất để hoàn thành: Khi Bật lựa chọn này, tại Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa theo lô sẽ hiển thị thêm thông tin Đơn giá tồn kho.

6.3. Tra cứu tồn kho theo các mã quy cách

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, máy móc, thiết bị, mỗi hàng hóa thường có nhiều đặc tính (mã quy cách): quần áo có nhiều màu sắc, kích thước; xe máy có số khung, số máy riêng;… Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện Tra cứu tồn kho và chọn Hàng hóa sẽ hiển thị thông tin tồn kho theo mã quy cách để người dùng có thể dễ dàng tra cứu.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Khác, Tại tab Khác, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Tại mục Tra cứu tồn kho theo mã quy cách, người dùng tích chọn các mã quy cách theo nhu cầu.

Nhấn Cất để hoàn thành: Chỉ các mã quy cách được lựa chọn mới hiển thị trên giao diện Tra cứu tồn kho theo mã quy cách/Chọn hàng hóa.

7. Khác

7.1. Thiết lập chọn hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn

Đối với doanh nghiệp bán buôn hàng thực phẩm nhập khẩu, dược phẩm, mỹ phẩm…, mỗi lô hàng thường có hạn sử dụng khác nhau và đơn giá chênh lệch nhiều (do biến động tỷ giá và mùa vụ). Khi khách hàng mua hàng, tùy nhu cầu và giá cả thương lượng của khách hàng mà kinh doanh sẽ điều phối, chọn lô hàng bán cho khách để đảm bảo lợi nhuận. Khi sử dụng tùy chọn này, trên các giao diện chọn Hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn sẽ hiển thị thêm hàng hóa kèm tồn kho theo lô.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Khác, người dùng nhấn Cật nhật để sửa thiết lập:

 • Người dùng Bật/Tắt các lựa chọn để thiết lập hiển thị khi chọn hàng hóa theo nhu cầu.
 • Tại dòng Ngầm định khi chọn, người dùng chọn màn hình ngầm định hiển thị khi chọn hàng hóa.

Nhấn Cất để hoàn thành.

7.2. Hiển thị Đơn giá sau thuế

Đối với Doanh nghiệp thương mại kinh doanh hàng hóa dịch vụ có chịu thuế, khi lập Báo giá, Đơn hàng, Kinh doanh thường tính từ Đơn giá sau thuế để giá trị thanh toán tròn tiền. Khi sử dụng tùy chọn này, trên bảng thông tin hàng hóa sẽ hiển thị thêm thông tin Đơn giá sau thuế để người dùng có thể khai báo tính toán ra các giá trị Đơn giá, Thành tiền, Giá trị đơn hàng.

Cách thực hiện:

Tại tab Khác, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Hiển thị đơn giá sau thuế theo nhu cầu.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Khi Bật lựa chọn này, tại Cơ hội, Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn trong bảng hàng hóa sẽ bổ sung thêm cột Đơn giá sau thuế. Lúc này, Đơn giá sẽ được tính bằng Đơn giá sau thuế / (1 + Thuế suất)

Trường hợp Bật hiển thị đơn giá sau thuế, khi chọn hàng hóa vào Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn:

 • Nếu hàng hóa được tích Ưu tiên nhập đơn giá sau thuế, hệ thống ngầm định đơn giá bán trong danh mục vào cột Đơn giá sau thuế và tính toán các giá trị theo Đơn giá sau thuế.
 •  Nếu hàng hóa không được tích Ưu tiên nhập đơn giá sau thuế, hệ thống ngầm định đơn giá bán trong danh mục vào cột Đơn giá, Đơn giá sau thuế sẽ bằng 0.

Lưu ý: Khi nhập lại Đơn giá sau thuế, hệ thống sẽ tự động tính lại Đơn giá theo công thức. Nhưng khi nhập lại Đơn giá hệ thống sẽ không tự động tính lại được Đơn giá sau thuế.

7.3. Sử dụng diễn giải khi bán

Đối với một số doanh nghiệp (máy móc, thiết bị,…) thường có tên hàng hóa chứa nhiều thông tin, thông số kỹ thuật, việc sử dụng tên hàng hóa này hiển thị trên phiếu mua của khách hàng

Chức năng cho phép thiết lập sử dụng diễn giải khi bán để hiển thị thông tin diễn giải hàng hóa trên phiếu mua của khác hàng khác với tên hàng hóa sử dụng nội bộ trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Khác, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Tại mục Sử dụng diễn giải khi bán, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu.

Nhấn Cất để hoàn thành: Khi Bật lựa chọn này, tại bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Hóa đơn, khi chọn hàng hóa sẽ lấy thông tin Diễn giải khi bán vào trường Diễn giải của dòng hàng hóa.

7.4. Đơn giá sàn

Chức năng cho phép thiết lập cảnh báo đơn giá sàn khi NVKD tạo đơn hàng nhập đơn giá bán thấp hơn giá bán tối thiếu.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Khác, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Tại mục Đơn giá sàn, người dùng chọn loại đơn giá bán là Đơn giá sàn và thiết lập tùy chỉnh loại cảnh báo khi nhập giá bán thấp hơn giá sàn.

7.5. Thiết lập tìm kiếm nhanh khách hàng

Chức năng cho phép thiết lập tìm kiếm nhanh toàn bộ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng theo phân quyền.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Khác, nhấn Cật nhật để sửa thiết lập. Tại mục Thiết lập tìm kiếm nhanh khách hàng, người dùng Bật/Tắt lựa chọn Tìm kiếm theo quyền dữ liệu theo nhu cầu.

Nhấn Tùy chỉnh cột tại dòng Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng và tích chọn các trường thông tin để thiết lập cột thông tin sẽ hiển thị khi tìm kiếm nhanh Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng.

Người dùng có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các cột thông tin bằng cách kéo trường thông tin đến vị trí hiển thị mong muốn.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 26/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger