1. Trang chủ
  2. 8. AMIS Bán hàng Mobile
  3. 1. Cài đặt AMIS Bán hàng Mobile

1. Cài đặt AMIS Bán hàng Mobile

AMIS Bán hàng Mobile cho phép người dùng truy cập và làm việc với dữ liệu AMIS Bán hàng trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS và Android mọi lúc mọi nơi. Trên các hệ điều hành khác, người dùng có thể truy cập bằng trình duyệt web (safari, chrome, firefox,…).

1.1. Cài đặt AMIS Bán hàng Mobile trên hệ điều hành IOS

Quét mã QR code dưới đây để cài đặt AMIS Bán hàng Mobile trên IOS hoặc truy cập nhanh tại link: https://apps.apple.com/vn/app/amis-crm-2/id1483564959

Mã QR code (IOS)

Hướng dẫn chi tiết

Người dùng có thể cài đặt ứng dụng theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: Cài đặt ứng dụng AMIS Bán hàng từ App Store trong iPhone

Bước 1: Trên iPhone của bạn, vào App Store

Bước 2: Tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Nhấn Nhận để cài đặt ứng dụng

Cách 2: Cài đặt AMIS Bán hàng thông qua iTunes và đồng bộ với iPhone của bạn

Bước 1: Mở iTunes trên máy tính của bạn

Bước 2: Trong iTunes, tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Tải ứng dụng từ iTunes

Bước 4: Kết nối iPhone của bạn với máy tính và đồng bộ ứng dụng

1.2. Cài đặt AMIS Bán hàng Mobile trên hệ điều hành Android

Quét mã QR code dưới đây để cài đặt AMIS Bán hàng Mobile trên Android hoặc truy cập nhanh tại link: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.com.misa.amiscrm2&hl=en&gl=US

Mã QR code (Android)

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Trên điện thoại Android của bạn, vào CH Play

Bước 2: Tìm kiếm “AMIS CRM 2

Bước 3: Nhấn Cài đặt

Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger