1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh các trường thông tin tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi theo nhu cầu người dùng

Tùy chỉnh các trường thông tin tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi theo nhu cầu người dùng

Với mỗi người dùng khác nhau sẽ có nhu cầu theo dõi các thông tin khác nhau. Chức năng cho phép tùy chỉnh các trường thông tin hiển thị tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi theo nhu cầu người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại Danh sách liên quan trong chi tiết bản ghi của các phân hệ, nhấn biểu tượng để thiết lập hiển thị.

Tại cột Chưa chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để chọn hiển thị trường thông tin tại dòng. Tại cột Đã chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để bỏ chọn hiển thị trường thông tin tại dòng.

Hoặc kéo và thả trường thông tin từ cột Chưa chọn sang Đã chọn và ngược lại.

Để sắp xếp thứ tự hiển thị, người dùng giữ và kéo trường thông tin đến vị trí mong muốn.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Lần sau khi vào phần mềm sẽ hiển thị theo thiết lập của lần tùy chỉnh gần nhất. Mỗi tùy chỉnh Danh sách liên quan của người dùng không ảnh hưởng tới DSLQ của người dùng khác.

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận