4. Tùy chỉnh mẫu

Cho phép người dùng được phân quyền thiết lập các mẫu ngầm định sẵn có trong các phân hệ trên AMIS Bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh/Mẫu.

4.1. Mẫu Email

Tại tab Email:

4.1.1. Thêm mẫu email

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Người dùng chọn phân hệ sử dụng mẫu email, sau đó nhấn Tiếp theo.

Người dùng khai báo các thông tin:

 • Tên mẫu: Nhập tên mẫu email lưu vào hệ thống
 • Tiêu đề và Nội dung: Nhập tiêu đề và nội dung email

Người dùng sử dụng chức năng Trường trộn để thiết lập các thông tin do chương trình tự sinh, các thông tin này được lấy từ các trường của phân hệ người dùng chọn. Sau khi gửi Email, thông tin được thiết lập trường trộn sẽ hiển thị thông tin lấy từ trường của phân hệ được chọn.

Ví dụ: Thiết lập trường trộn là Họ và tên (##Họ và tên##) của phân hệ Tiềm năng thì khi gửi Email sẽ có tên Nguyễn Văn Ba, trường thông tin ##Họ và tên## sẽ hiển thị là Nguyễn Văn Ba trong nội dung Email.

Thiết lập trường trộn bằng cách:

 • Tại phần Nội dung Email, để trỏ chuột tại vị trí muốn thiết lập.
 • Nhập # và tên trường muốn trộn. Chương trình hiển thị các trường trộn của phân hệ được chọn. Ví dụ: #họ và tên, #xưng hô,…
 • Người dùng chọn thông tin cần trộn.
 • Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm lên email bằng cách chọn Tệp đính kèm và nhấn biểu tượng

Lưu ý:

 • Tên mẫu không được chứa các ký tự đặc biệt
 • Bắt buộc khai báo tên mẫu và tiêu đề email

Nhấn Cất để lưu mẫu email.

4.1.2. Sửa mẫu email

Tại màn hình danh sách mẫu email, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Người dùng thực hiện sửa mẫu email, sau đó nhấn Cất để hoàn thành

4.1.3. Xóa mẫu email

Tại màn hình danh sách mẫu email, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4.2. Mẫu SMS

Tại tab SMS:

4.2.1. Thêm mẫu SMS

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Tại giao diện Thêm mẫu SMS, người dùng chọn phân hệ, nhập tên mẫu nội dung mẫu SMS. Cách khai báo thực hiện tương tự như phần Thêm mẫu Email.

Lưu ý:

 • Tên mẫu SMS: Dạng Text, tối đa 75 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt.
 • Nội dung SMS: Dạng Text, tối đa 2000 ký tự.

Nhấn Cất để lưu mẫu SMS.

4.2.2. Sửa mẫu SMS

Tại màn hình danh sách mẫu SMS, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Người dùng thực hiện sửa mẫu SMS, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

4.2.3. Xóa mẫu SMS

Tại màn hình danh sách mẫu SMS, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4.3. Mẫu trộn dùng để in

Chức năng cho phép thiết lập mẫu trộn của Đơn hàng, Hóa đơn, Báo giá để trộn/xuất khẩu/in gửi khách hàng.

Tại tab Mẫu trộn:

4.3.1. Thêm mẫu trộn

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Tại giao diện Thêm mẫu, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Chọn Phân hệ
 • Khai báo Tên mẫu
 • Tải tệp: Tải tệp từ thiết bị của người dùng lên mẫu trộn (tệp có định dạng docx, xlsx tối đa 5 MB)
 • Nhập Mô tả
 • Tích chọn Dùng chung: Nếu tích chọn chức năng này thì mẫu trộn sau khi lưu thành công sẽ được chia sẻ cho tất cả người dùng sử dụng.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Để tải thông tin các trường trộn của phân hệ, nhấn biểu tượng và chọn một phân hệ. Người dùng sử dụng các trường trộn để tạo mẫu trộn một cách chính xác.

4.3.2. Sửa mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Người dùng thực hiện sửa mẫu trộn, sau đó nhấn Cất để hoàn thành

4.3.3. Xóa mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4.3.4. Tải mẫu trộn

Nhấn biểu tượng để tải mẫu trộn tại dòng tương ứng.

4.3.5. Lọc mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, người dùng lọc theo:

 • Tất cả: Hiển thị tất cả mẫu trộn người dùng được sử dụng.
 • Tạo bởi tôi: Hiển thị các mẫu trộn được tạo bởi người dùng đang đăng nhập.
 • Chia sẻ cho tôi: Hiển thị tất cả mẫu trộn được dùng chung và không phải do người dùng tạo.
Cập nhật 22/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger