3. Lập danh sách hàng hoá

Có 3 cách để Thêm Hàng hóa:

Cách 1: Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Hàng hóa

Nhập thủ công tất cả thông tin của Hàng hóa, cụ thể như sau:

  • Vào phân hệ Hàng hóa, nhấn vào biểu tượng
  • Khai báo thông tin hàng hóa:

Thông tin chung

Thông tin giá

Thông tin chuyển đổi

Thông tin mô tả

Thông tin kho hàng

  • Nhấn Cất để hoàn thành.

Cách 2: Nhân bản Hàng hóa

  • Trên danh sách bản ghi hàng hóa, chọn hàng hóa tương ứng để nhân bản.
  • Nhấn , chọn Nhân bản.
  • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản hàng hóa.
  • Nhấn Cất để hoàn thành.

Cách 3: Thêm danh sách Hàng hóa từ Excel

Phần mềm cho phép thêm danh sách Hàng hóa hàng loạt từ file có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf bằng việc sử dụng chức năng Nhập khẩu. Chi tiết Tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết các thao tác trên phân hệ Hàng hóa tại đây.

Cập nhật 05/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger